Er is bijna 100 miljoen rijksbijdrage aan 19 gemeenten toegekend voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. De gemeente Hoogeveen en Goeree-Overflakkee hebben een bijdrage ontvangen voor vervolgstappen in hun waterstofprojecten.

Programma aardgasvrije wijken (PAW) 

Met de proeftuinen en het kennis- en leerprogramma draagt PAW bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen in de periode tot en met 2030. In oktober 2018 zijn de eerste 27 gemeenten gestart en daaraan zijn nu 19 gemeenten toegevoegd. Het doel van het programma is om te leren op welke wijze het aardgasvrij maken van wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Binnen het PAW worden naar verwachting circa 50.000 woningen en andere gebouwen verduurzaamd.

Binnen de 19 proeftuin wordt met verschillende varianten voor aardgasvrije wijken geëxperimenteerd. Enkele alternatieve voor aardgas zijn o.a. warmtenet, geothermie (warmte uit de aarde) en aquathermie (warmte uit water) en waterstof. De twee proeftuinen met waterstof lichten we hieronder verder toe.

Waterstof Erflanden

De gemeente Hoogeveen krijgt een bijdrage van 4,4 miljoen euro om in een deel van de wijk Erflanden aardgas te vervangen door groene waterstof. Dat kan door het bestaande aardgasnetwerk te gebruiken voor het vervoer van waterstof en door de huidige cv-ketels te vervangen door waterstof cv-ketels. In juni maakte de VVD Hoogeveen zich nog zorgen over de financiële risico’s van het project, maar deze zijn door de rijksbijdrage weggenomen.

Wethouder Werner ten Kate is blij met deze toekenning: ‘Met deze bijdrage kunnen we aan de slag in Erflanden, samen met de bewoners en onze samenwerkingspartners, om te komen tot draagvlak en uitvoeringsplannen.’

Waterstof Stad aan ’t Haringvliet

Gemeente Goeree-Overflakkee gaat bij Stad aan ‘t Haringvliet onderzoeken of het mogelijk is op grote schaal waterstof te leveren via de bestaande aardgasleidingen en woningen te voorzien van waterstof cv-ketels. Hiervoor heeft het 5,6 miljoen euro ontvangen van PAW. Inwoners, woningcorporatie en gemeente bewaken samen dat de overstap pas plaatsvindt op het moment dat inwoners dit willen. De ambitie is om in 2025 de overstap naar waterstof daadwerkelijk te maken.

De samenwerking tussen de verschillende partijen is afgelopen zomer bekrachtigd met een intentieovereenkomst. In de gemeente stond ook de eerste zelfvoorzienende eengezinswoning op groene waterstof, het Innovathuis.

Wethouder Tea Both-Verhoeven reageert enthousiast: “Met deze bijdrage kunnen we de overstap van aardgas naar waterstof voor de inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet financieel ondersteunen, zodat inwoners geen extra kosten hebben. Een belangrijke stap in dit traject.”


Bron: Rijksoverheid en Gemeente Hoogeveen

Categorieën: Gebouwde omgeving

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *