Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van het Nationaal Groeifonds, maakte 14 april bekend dat het groeifondsprogramma GroenvermogenNL 500 miljoen euro extra ontvangt. Hiermee wil GroenvermogenNL de productie en het gebruik van groene waterstof en aanverwante technologie in verschillende industriële ketens versnellen.

Het groeifondsprogramma GroenvermogenNL heeft 500 miljoen euro toegekend gekregen uit het Nationaal Groeifonds door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Dat bedrag komt bovenop de 338 miljoen euro die GroenvermogenNL in 2021 uit het Groeifonds toegekend kreeg. Met deze totaal 838 miljoen euro versnelt GroenvermogenNL de opschaling van groene waterstof en aanverwante technologieën in verschillende industriële ketens zoals chemie, kerosine, staal of kunstmest.

‘Met deze toekenning kunnen we de zo noodzakelijke verbinding gaan leggen tussen opschaling en het reeds in de eerste ronde groeifonds gehonoreerde onderzoeksprogramma.’

Marco Waas, voorzitter van het consortium dat de aanvraag uitwerkte

De nieuwe toekenning voor GroenvermogenNL maakt dat mogelijk om elektrolyserinstallaties van minimaal 100 MW te realiseren voor industriële toepassingen. Via aanbestedingen zullen 3 tot 4 demonstratieprojecten voor deze grootschalige elektrolyser deels bekostigd worden. De installatie moet uiterlijk in 2026 gereed zijn. Deze projecten zijn de springplank naar installaties van meer dan 1 GW. Het is essentieel om te leren hoe de opschaling van waterstof naar de uiteindelijk benodigde 1 GW schaal mogelijk is.

‘Het is belangrijk dat we de ontwikkelingen op het gebied van waterstof met elkaar krachtig aanpakken en zo ook onze positie ten opzichte van de landen om ons heen sterk kunnen houden. We moeten daarbij wel vaart maken. Deze bundeling van geld en innovatiekracht zet het fundament voor een gezonde toekomstgerichte Nederlandse economie.’ 

Marjan Oudeman, voorzitter programmabestuur GroenvermogenNL

Bron: GroenvermogenNL


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *