Gasunie heeft het investeringsbesluit genomen voor het eerste deel van het landelijke waterstof­netwerk. De aanleg wordt ontwikkeld door Gasunie’s dochteronderneming Hynetwork Services. De werkzaamheden starten na de zomer 2023 in Rotterdam. 

Tijdens de Hydrogen Europe Summer Market in Brussel maakte Hans Coenen, bestuurslid van Gasunie, bekend dat er gestart gaat worden met eerste fase van het ombouwen van een bestaande aardgasleiding naar waterstof. Met de eerste fase in de regio Rotterdam is een investering van ruim 100 miljoen euro gemoeid. Het volledige omkatten naar het landelijk waterstofnetwerk zal ongeveer 1,5 miljard gaan kosten en moet in 2030 gereed zijn. Vorig jaar kreeg Hynetwork Services van het kabinet de opdracht het waterstofnetwerk te ontwikkelen.

Eerste gedeelte waterstof backbone

Het landelijke netwerk zal uiteindelijk een lengte van 1.200 kilometer krijgen en grotendeels bestaan uit bestaande aardgasleidingen. Rotterdam zal als één van de zeehavens fungeren als een belangrijke toegangspoort voor waterstof naar Noordwest-Europa, waarbij waterstof via het netwerk getransporteerd kan worden naar industriële afnemers in Nederland en omringende landen, zoals Duitsland en België. Het eerste deel van het waterstofnetwerk loopt in Rotterdam van de Tweede Maasvlakte naar Pernis, een traject van meer dan 30 kilometer en zal naar verwachting in 2025 operationeel zijn.

Het gebruik van bestaande leidingen, die beschikbaar komen door de afname van het aardgastransport, zal het milieu ten goede komen en de kosten verlagen. Ongeveer 85% van het waterstofnetwerk zal bestaan uit hergebruikte aardgasleidingen, wat 75% goedkoper is dan het aanleggen van nieuwe infrastructuur. 

Verbinding met grote industriële clusters 2030 gereed

Het landelijk waterstofnetwerk verbindt in 2030 de zeehavens met de grote industriële clusters zoals Eemshaven, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam, Zeeland en Limburg. Daarnaast een aansluiting met waterstof opslaglocaties. Ook worden er verbindingen met Duitsland (Ruhrgebied en Hamburg) en België gerealiseerd. Het bevordert de ontwikkeling van Nederland als een Europese energiehub voor waterstof en de groei van de internationale waterstofmarkt. Bovendien draagt het bij aan de Europese energieonafhankelijkheid.


Bron: Gasunie

Categorieën: Waterstof transport

1 reactie

Fred van Hessen · 29 juni 2023 op 11:41

“Omkatten” is een specifieke illegale en/of criminele activiteit waarbij een ongeregistreerd of op papier gesloopt of vernietigd voer- of vaartuig wordt voorzien van de registratiegegevens en evt. kenmerken van een ander, nog wel legaal geregistreerd maar onbruikbaar geworden, vaar- of voertuig.
Aldus impliceert de tekst in bovenstaand artikel dat het volledig ombouwen van het aardgasnet naar een waterstofnet een illegale activiteit is, ten koste van 1,5 miljard euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *