Afgelopen week heeft bij Connectr op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem de kickoff plaatsgevonden van het project: Groene Methanol. Een samenwerkingsproject van Volta Energy, de HAN en Alles over Waterstof. Groene methanol is een alternatief voor groene waterstofopslag.

Omdat netcongestie en gelijktijdigheid van het energiesysteem steeds grotere uitdagingen worden naarmate de adoptie van zonne- en windenergie toeneemt, zien we in toenemende mate dat de duurzame energie opweksystemen niet tot hun volledige potentieel benut worden. Dat geldt voor wind- en zonneparken op elke schaal.

Het is aantrekkelijk om deze ‘overtollige’ energie toch nog nuttig te gebruiken door het om te zetten in waterstof voor decentrale toepassingen. Waterstof opslaan in gasvorm, kent echter ook nadelen. Zo wordt de waterstof onder hoge druk opgeslagen en stelt dit zeer hoge veiligheids eisen aan de verwerking, opslag en transport.

Vlnr: Ruben Bruins (HAN), Leo Polak (HAN), Jeroen Clement (Volta), Roel Bleumer (Volta), Christiaan Boudri (HAN), Frank Mietes (Alles over Waterstof)

In het project “Groene Methanol” ontwikkelen we het systeemontwerp voor de productieketen van (een teveel aan) zonne-energie tot aan opslag van een alternatieve opslagmethode voor overtollige energie: die van Groene Methanol. We bouwen een lab opstelling waarmee we efficiëntie en opbrengsten van dit systeem kunnen bepalen en voeren een techno-economische haalbaarheidsstudie uit, geschaald naar de Nederlandse waterstofeconomie. Het doel is om het werkingsprincipe en de levensvatbaarheid van Groene Methanol uit overtollige pv energie, aan te tonen.

Een mooi en leerzaam project dat we samen uitvoeren met Volta Energy NL en de HAN University of Applied Sciences

Categorieën: Energieopslag

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *