In de zoektocht om waterstof op een meer efficiënter wijze te vervoeren dan in de gasvorm, komt steeds vaker ammoniak voorbij. Als vloeistof kan er per volume relatief veel meer waterstof worden vervoerd en ammoniak kan ook nog eens als brandstof worden gebruikt voor de schepen die het spul vervoeren. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Ammoniak is bijtend en giftig bij inademing.

Dat de plannen voor ammoniak als transportmiddel voor waterstof steeds grotere vormen aanneemt, blijkt wel uit de plannen in de Rotterdamse haven. Onlangs werd alweer een plan bekend gemaakt om een import terminal voor waterstof te gaan bouwen. De overeenkomst is gesloten tussen de Braziliaanse energiebedrijven Casa dos Ventos en Comerc Energia Group, en de TransHydrogen Alliance (THA). In THA werken de volgende partijen samen: Proton Ventures, GES, VARO, Trammo en het Havenbedrijf Rotterdam. De teller voor Rotterdam alleen staat hiermee al op 6 geplande ammoniak terminals.

Centraal of lokaal omzetten naar waterstofgat

Idealiter zou de ammoniak in de Rotterdamse haven na import worden omgezet in waterstofgas. Vopak heeft een dergelijk plan voor haar ACE terminal al eerder gepubliceerd:

Veiligheidsaspecten

De hiervoor benodigde gasinfrastructuur is echter nog niet gereed. Gasunie verwacht pas in 2030 de eerste landelijk waterstofgas ringleiding gereed te hebben. De vraag is dus wat er tot die tijd met de geïmporteerde ammoniak gaat gebeuren. De vrees van een aantal onderzoekbureaus is dat de ammoniak verder over land of water vervoerd wordt, om op lokatie waar de waterstof nodig is, pas omgevormd te worden naar waterstof.

Uit onderzoek van Berenschot, Arcadis en TNO blijkt dat de volumes gevaarlijke stoffen enorm kunnen toenemen. Om ontwikkelingen rond waterstof en bijbehorende transportstromen veilig te laten verlopen, dienen (omgevings)veiligheidsaspecten en risicobeperkende maatregelen nu al de juiste aandacht en plek te krijgen in alle relevante wet- en regelgeving. Volgens de onderzoekers is daarnaast in ieder geval visieontwikkeling onder regie van de rijksoverheid noodzakelijk, om te voorkomen dat in een later stadium (duurdere) maatregelen nodig zijn om de veiligheid alsnog te borgen.

Noodoplossingen

Wij sluiten ons bij deze conclusies aan, maar doen daarnaast de oproep om te kijken of de ombouw van het aardgasnet naar waterstof niet verder versneld kan worden. Het transport van waterstof door Nederland met behulp van ammoniak is met een geschikt waterstof gasnet namelijk veel minder aan de orde.

We zien op gebied van waterstof vergelijkbare problemen ontstaat als met de toenemende elektrificering: de infrastructuur om de verduurzaming mogelijk te maken schiet te kort en is nu al een bottleneck voor het gewenste tempo van vergroening. Het zoeken naar allerlei noodoplossingen kost alleen maar extra geld en geeft extra risico’s, of het nou immense lithium batterijparken zijn of het vervoer van ammoniak over de weg en rivieren.

Categorieën: Energietransitie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *