Gassenbedrijf Air Products en grondstoffenhandelaar Gunvor Petroleum Rotterdam overwegen om te investeren in een waterstof importterminal in de haven van Rotterdam. Via de terminal moet vanaf 2026 groene waterstof Nederland binnenkomen.

Het Gunvor-terrein in Europoort Rotterdam is één van de Europese locaties die door Air Products wordt overwogen voor de ontwikkeling van een groene waterstof-importterminal. Het terrein biedt een strategische locatie voor het aanlanden van groene ammoniak vanuit grootschalige en overzeese waterstof productielocaties die door Air Products en haar partners worden geëxploiteerd. Bij aankomst zal groene ammoniak worden omgezet in groene waterstof en gedistribueerd naar Europese markten zoals Nederland, Duitsland en België.

De ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap richting een investeringsbeslissing die zal worden genomen zodra de bedrijven voldoende vertrouwen hebben in het wet- en regelgevingskader, het vergunningsproces en de financieringssteun. Certificering van groene waterstof moet ervoor zorgen dat de geïmporteerde groene ammoniak, en de daaruit resulterende groene waterstof, ook als zodanig worden erkend en meegeteld in de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie. Met het oog op financiële steun beoogt dit project te worden erkend als een ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI-project).

“Waterstof import is essentieel om onze energievoorziening te diversifiëren en de klimaatdoelstellingen te halen. Air Products, de grootste waterstofproducent ter wereld, wil aan beide ambities bijdragen door de ontwikkeling van de Europese groene waterstofeconomie te versnellen via koploperprojecten zoals deze. We kijken uit naar verdere samenwerking met Gunvor om Rotterdam klaar te maken voor de import van groene waterstof.”  

Ivo Bols, President Europa en Afrika-regio bij Air Products

Bron: Air Products

Categorieën: Waterstof opslag

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *