Vandaag is in België de Belgian Hydrogen Council (BHC) gelanceerd. De BHC moet de positie van België in Europa en op het wereldtoneel als pioniersregio voor schone waterstof consolideren en versterken.

De BHC zal belangrijke taken op zich nemen zoals de promotie van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en het adviseren van beleidsmakers bij de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën.

Initiatiefnemers van de BHC zijn het Vlaamse WaterstofNet en Waalse H2Hub Wallonia | Tweed. Beide coördineren al enkele jaren hun regionale waterstofclusters en richten nu samen een nationale waterstofraad op, die de verschillende politieke niveaus wil overstijgen.

Ons land heeft de ambitie om de waterstofhub van Europa te worden. Met hernieuwbare waterstof versterken we onze energieonafhankelijkheid en vergroenen we onze industrie. Onze unieke locatie, op een energiekruispunt in het midden van verschillende industriële clusters, maakt van ons een ideaal invoer- en doorvoerland voor hernieuwbare waterstof.

Tinne Van der Straeten, Belgisch minister van Energie
Nationaal forum

De Belgische waterstofindustrie vraagt al lange tijd om de oprichting van een nationaal forum waar bedrijven aan het roer staan en tastbare resultaten het hoofddoel zijn. Met deze Belgian Hydrogen Council volgt België het voorbeeld van andere landen zoals Duitsland en Frankrijk.

Leden

De Belgische leden van de Waterstof Industrie Cluster die sinds 2015 door WaterstofNet wordt gecoördineerd en de leden van de H2Hub Wallonia | Tweed die sinds 2020 door Cluster Tweed wordt gecoördineerd, zijn lid van de Belgian Hydrogen Council. De Raad bezegelt hiermee het partnerschap en verenigt de bestaande industriële waterstofecosystemen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel die de volledige Belgische waterstofsector weerspiegelen.

Taken

Er zijn reeds verschillende thematische werkgroepen opgericht. Deze zullen het kloppend hart van de Raad worden. Ze richten zich op:

  • het adviseren van de verschillende Belgische autoriteiten over belangrijke waterstofkwesties, zoals het ontwikkelen van voorstellen over onderwerpen als waterstofcertificering
  • de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in België
  • de profilering van de aangesloten bedrijven in binnen- en buitenland
  • opleiding en onderwijs rond waterstof

Afhankelijk van de behoeften van de aangesloten bedrijven kunnen nieuwe taken worden gecreëerd.

Alle aangesloten bedrijven © BHC
Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *