De Belgian Hydrogen Council (BHC), NLHydrogen (NLH) en de Duitse Nationaler Wasserstoffrat (NWR) hebben op 13 mei 2024 officieel een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) ondertekend. Hiermee bekrachtigen ze hun commitment voor gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de waterstofeconomie in de Noord-West-regio van Europa.

Het MoU bouwt voort op de lange geschiedenis van samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen België, Nederland en Duitsland. Met het MoU willen de drie partijen een platform creëren voor samenwerking tussen industrie, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten en het maatschappelijk middenveld om innovatie en duurzaamheid in de waterstofsector te bevorderen.

Tot de belangrijkste doelstellingen van het MoU behoren:

  • het vergemakkelijken van gezamenlijke publicaties;
  • het bevorderen van de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën; en
  • het ondersteunen van de integratie van waterstof in het landschap van hernieuwbare
    energie in overeenstemming met Europees beleid zoals RED II/III (Richtlijn Hernieuwbare
    Energie II/III)
Brede marktvoordelen

De drie partijen geloven dat deze samenwerking brede marktvoordelen zal opleveren door het bevorderen van gezamenlijke initiatieven op het gebied van markt- en technologieontwikkeling, evenals beleid, het regelgevend kader en communicatie met belanghebbenden.

Het bundelen van de krachten met andere verenigingen om deze uitdagingen
aan te pakken, komt de ontwikkeling van de waterstofmarkt in de drie landen ten goede.

Jacqueline Vaessen, waarnemend directeur van NLHydrogen

Naadloze grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland zal prioriteit krijgen om de impact van waterstofinitiatieven op regionale schaal te maximaliseren.

Noordwest-Europese invoerhub

Volgens Tom Hautekiet, voorzitter van de Belgian Hydrogen Council is de import van groene waterstof uit landen met voldoende wind, zon en ruimte naar de Europese industrie een belangrijke stap om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. België en Nederland zullen belangrijke hubs zijn om waterstof te transporteren naar de Duitse industrie. Dit strekt zich uit tot het harmoniseren van regelgeving en het implementeren van gedeelde infrastructuur voor import, afname en doorvoer van waterstof. Op die manier kan een robuust ecosysteem worden gecreëerd en een invoerhub in Noordwest-Europa worden oprichten.

Delegatie NLHydrogen, Belgian Hydrogen Council en Duitse Nationaler Wasserstoffrat op de World Hydrogen Summit 2024

Foto’s en tekst: NLHydrogen

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *