Een aantal boeren heeft minister Staghouwer van Landbouw op 13 juli in Den Haag een brief aangeboden waarin ze vragen om steun voor kleinschalige waterstofproductie op de boerderij. Minister Staghouwer reageerde positief en beloofde om dit voorstel te bespreken met zijn collegaminister Rob Jetten die over de besteding van het Klimaatfonds gaat.

Op melkveebedrijf Eelshuis in het Groningse Siddeburen wordt samen met Enexis een aansluiting voor een waterstofwijk in Wagenborgen gerealiseerd. Tijdens dat project liep boerin Marjolein van Tilburg-Feiken meermaals tegen het probleem aan dat er geen subsidies beschikbaar zijn voor kleinschalige waterstofproductie. Ook andere agrarische ondernemers lopen hier tegenaan. Zodoende hebben verschillende agrarische ondernemers het initiatief genomen tot een brief aan minister Staghouwer waarin ze hem vragen om subsidie-instrumenten voor kleinschalige waterstofproductie te ontwikkelen. Van Tilburg-Feiken, melkveehouder Jan Borgman en energieadviseur Rob Jacobs hebben namens de ondertekenaars de brief op 13 juli in de foyer van het ministerie van Landbouw aangeboden aan minister Staghouwer.

Potentie van waterstof

Er zijn subsidies voor electrolysers op industriële schaal. Op boerderijen is juist behoefte aan groene opwek in combinatie met kleinschalige electrolysers, maar daar zijn nog geen subsidies voor beschikbaar. Daardoor is het nu nog onrendabel.

Op het platteland is veel potentie voor de opwek en opslag van duurzame energie. Door de netcongestie kan dat potentieel niet volledig benut worden. Waterstofproductie kan hiervoor een uitstekende oplossing vormen. Waterstof heeft bovendien meerdere toepassingen op de boerderij, denk aan energie opslag maar ook als brandstof voor duurzame landbouwvoertuigen. Ook valt te denken aan de verwarming van huizen of stallen.

Staghouwer reageert positief

Minister Staghouwer reageerde positief op de brief. “Jullie komen precies op het juiste moment. We hebben te maken met netcongestie en stijgende energieprijzen. Het perspectief van waterstof in het agrarisch bedrijf vind ik interessant en biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om diesel te gaan vervangen. Ik zie graag innovaties in de agrarische sector. Ik ga dit voorstel voorleggen aan Rob Jetten die het Klimaatfonds beheert. Ik wil ervoor zorgen dat pilots en demonstratieprojecten op het gebied van agrarische waterstofproductie worden gefaciliteerd.”

Benieuwd naar een berekening voor jezelf?

Wij maken met regelmaat berekeningen voor organisaties die benieuwd zijn in hoeverre zij al dan niet met behulp van batterij en/of waterstof energieopslag(deels) van het net af kunnen. Of wat er voor nodig is om overtollige energie om te zetten in waterstof om op lokatie te kunnen gebruiken.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Foto’s © Wilmar Dik

Categorieën: Waterstofproductie

3 reacties

Henk Reef · 18 juli 2022 op 14:50

Fantastisch initiatief. Goed voor opslagbuffer, elektriciteit(waterstof-cel) en verwarming (traditionele CV) of combinaties. Overigens is (waterstof of aardgas uitstekende media om transport van energie te realiseren. Dat zou een hoop koperleiding besparen.

    Jos MC Plas · 19 juli 2022 op 12:10

    Er zijn uitstekende en goedkope systemen beschikbaar die consumenten / boeren kunnen voorzien van kleinschalige en groene waterstof op de boerderij op te wekken met zonnepanelen. Zo produceer je zelf goedkoop en snel waterstof dat je voor vele toepassingen kunt gebruiken, zonder dat je afhankelijk wordt van externe leverende partijen

Theo den Blanken · 5 juni 2023 op 09:57

Boeren zouden ondersteund moeten worden hun volledige perceel te gebruiken om met zonnepanelen waterstof op te wekken! In plaats van ongewenste stikstofverbindingen komt het broodnodige waterstof (en niet alleen voor het eigen gebruik) beschikbaar. Dus zowel subsidie uit waterstofstimulerende maatregelen, als geld dat voor opkoopregelingen gereserveerd is zijn hiervoor aan te wenden. Ik sluit me ook bij bovenstaande reacties aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *