VoltH2 en Virya Energy bereiden de bouw van een groene waterstoffabriek in het havengebied North Sea Port voor. Ze tekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst om die in Terneuzen te realiseren.

Tweede waterstoffabriek in Zeeland

Na Vlissingen wil VoltH2 ook in Terneuzen een fabriek voor groene waterstof bouwen. Samen met het Belgische Virya Energy, de energieholding van de Colruyts, bereidt VoltH2 de bouw van een elektrolyser voor die jaarlijks 3.600 ton groene waterstof kan produceren. Net als in Vlissingen wordt de fabriek zo ontworpen dat de capaciteit op termijn uitgebreid kan worden.

De fabriek moet verrijzen op een industrieel perceel van 30.000m2 in het havengebied van Terneuzen. Op het terrein wordt een 25 MW elektrolyser gebouwd. De installatie draagt zo bij tot de verduurzaming in het ganse gebied van North Sea Port. De locatie is toegankelijk via de weg, het spoor en de waterwegen voor de levering en distributie van groene waterstof in de ruimere omgeving. De investering is voor de eerste fase begroot op 35 tot 40 miljoen euro.

“North Sea Port zet steeds harder in op de energietransitie. De nieuwe waterstoffabriek van VoltH2 in Terneuzen draagt daartoe bij en biedt heel wat mogelijkheden voor bedrijven op het bedrijventerrein Axelse vlakte. North Sea Port weet zich hiermee verder te versterken als waterstofhub in West-Europa.”

Daan Schalck, CEO North Sea Port
Cluster duurzame brandstoffen

De locatie bevindt zich in Terneuzen, in het havengebied van North Sea Port, in het industriepark Axelse Vlakte. Behalve dat de locatie in een zone ligt waar veel waterstof wordt gebruikt, zijn er ook mogelijkheden om de warmte af te zetten. Het terrein ligt ook dicht bij een bestaande Bio LNG producent en tevens zijn er in de onmiddellijke nabijheid nog twee biostoom- en bio-ethanolprojecten in ontwikkeling. Zo kan dit gebied één van de clusters worden van diverse producenten van duurzame brandstoffen en grondstoffen in Nederland. Zo ontstaan er potentiële synergiën tussen deze diverse nieuwe vormen van productie en het gebruik van groene waterstof. Gebruik als brandstof en grondstof in productieprocessen, naast grijze en blauwe waterstof.

Bron: North Sea Port
Foto’s: VoltH2


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *