In de afgelopen maanden heeft een kernteam van deskundigen aan de opzet van een Meerjarenprogramma Waterstof gewerkt. Topsector Energie hield in het Muntgebouw in Utrecht een workshop om feedback op te halen en te verwerken in het uiteindelijke definitieve programma.

Het Meerjarenprogramma Waterstof (MW) geeft invulling aan de innovatiebehoeften die uit het Klimaatakkoord naar voren komen op het gebied van waterstof. Het eindconcept is in Utrecht in het Muntgebouw in de vorm van een consultatieworkshop besproken met een grote groep stakeholders uit de industrie/bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

In de consultatieworkshop gaf Jörg Gigler van Topsector Energie eerst een korte introductie van het Meerjarenprogramma Waterstof. Daarna konden de deelnemers aan diverse tafels hun commentaar geven op de MW. De tafels waren ingedeeld volgens de waterstofketen (oa mobiliteit, infrastructuur en productie). Er ontstond een goede interactieve open discussie aan de diverse tafels.

In een tweede ronde konden de deelnemers prioriteiten toekennen aan de onderwerpen in het MW. Alle input van de workshop worden verwerkt in het eindrapport dat naar verwachting rond oktober zal verschijnen.

Bron: Topsector Energie

Categorieën: Waterstof

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: