Copenhagen Airports, Maersk, DSV, DFDS, SAS en Ørsted hebben een uniek partnerschap gesloten om een ​​industriële productiefaciliteit te ontwikkelen voor de productie van duurzame brandstoffen voor weg-, zee- en luchtvervoer in de regio Kopenhagen. 

Visie

Een groep toonaangevende Deense bedrijven hebben de vraag- en aanbodzijde van duurzame brandstoffen samengebracht in een unieke samenwerking. Ze hebben een concrete visie om een ​​nieuwe baanbrekende productiefaciliteit voor waterstof en e-fuel te ontwikkelen. Als het project in 2030 volledig is opgeschaald, kan het jaarlijks meer dan 250.000 ton duurzame brandstof leveren voor bussen, vrachtwagens, zeeschepen en vliegtuigen. De productie is gebaseerd een 1,3 gigawatt elektrolyser. Dit wordt naar verwachting een van ’s werelds grootste installaties in zijn soort. De productie kan de jaarlijkse CO2-uitstoot met 850.000 ton verminderen. Tevens zal het nieuwe banen en waardeketens creëren om de rol van Denemarken als leider op het gebied van groene energie te versterken.

Kennispartners

COWI en BCG treden op als kennispartners voor het project en het project wordt ondersteund door de gemeente Kopenhagen. Kopenhagen heeft het ambitieuze beleid voor het koolstofvrij maken van de stad. Het partnerschap hoopt echter dat het project na verloop van tijd een katalysator kan zijn voor soortgelijke projecten in andere delen van Denemarken en internationaal.

Drie fasen

Het partnerschap gaat het project in de volgende drie fasen ontwikkelen:

  1. In 2023 is een 10 MW elektrolyser operationeel die groene waterstof produceert die gebruikt wordt voor bussen en vrachtwagens
  2. Een 250 MW elektrolyserinstallatie is in 2027 gereed. In dat jaar moeten ook de eerste offshore windtribunes van Bornholm operationeel zijn. Dit windpark zal de energie leveren voor de elektrolyser. Deze faciliteit zou de productie van hernieuwbare waterstof combineren met het duurzaam afvangen van koolstof uit puntbronnen in de regio Groot-Kopenhagen om hernieuwbare methanol te produceren. Dit zal ingezet worden voor zeevervoer en hernieuwbare vliegtuigbrandstof (e-kerosine) voor de luchtvaartsector.
  3. Offshore windpark Bornholm is eind 2030 volledig gereed en de elektrolyser zou in de loop van het project opgeschaald worden naar 1,3 GW. Dat is genoeg om meer dan 250.000 ton duurzame brandstoffen te leveren voor gebruik in bussen, vrachtwagens, zeeschepen en vliegtuigen. 
Nul fase – haalbaarheidsstudie

Het partnerschap zal de dialoog aangaan met de regelgevende autoriteiten over het kader en het beleid dat nodig is om bovenstaande ontwikkeling uit te voeren. Er zal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden. Als de haalbaarheidsstudie de levensvatbaarheid van de projectvisie bevestigt, kan waarschijnlijk al in 2021 een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase van het project worden genomen.

Doel Denemarken

Dit project zal niet alleen bijdrage aan het koolstofvrij maken van de bedrijven van de partners, maar zal ook een cruciale bijdrage leveren aan het bereiken van de ambitieuze doelstelling van Denemarken. De doelstelling is: de koolstofemissies in 2030 met 70% te verminderen in vergelijking met 1990 door fossiele brandstoffen in zwaar transport te vervangen door duurzame brandstoffen.


Bron: Ørsted

Categorieën: Waterstofproductie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: