Het bedrijf RIFT gaat samen met warmtebedrijf Ennatuurlijk een pilot starten met ijzerpoeder voor het verwarmen van 500 woningen in Helmond. Daarnaast is een testopstelling geplaatst op de Energy Demo Field van Connectr om van roestpoeder weer ijzerpoeder te maken met behulp van waterstof.

Circulaire brandstof

RIFT, dat staat voor Renewable Iron Fuel Technology is voortgekomen uit het studententeam SOLID van de TU Eindhoven. Zij hebben eerst de potentie van ijzerbrandstoftechnologie op laboratoriumschaal laten zien. Het ijzerpoeder dat hiervoor nodig is wordt gemaakt van afvalstaal. Als de poeder verbrandt wordt komt er thermische energie vrij. Deze is zonder CO2-uitstoot, maar bevat wel NOx emissie. Wat overblijft na dit proces is roest. De roest kun je vervolgens met (groene) waterstof zuiveren tot nieuw ijzer. Vermaalt tot ijzerpoeder kun je dit opnieuw verbranden. Dit proces kun je keer op keer herhalen, waardoor er een circulaire brandstof ontstaat.

Woningen verwarmen met ijzerbrandstoftechnologie

Bij de brouwerij van Bavaria in Lieshout is de technologie in 2020 al op kleine schaal getest bij de productie van bier door het Metal Power consortium. Nu wordt het door RIFT opgeschaald tot een vermogen van 1 MW om aan het warmtenet van Helmond te kunnen leveren. Bij warmtebedrijf Ennatuurlijk in Helmond is inmiddels de bouw gestart voor een boiler van 1 MW. De installatie moet rond de zomer gereed zijn en is goed voor het verwarmen van vijfhonderd huishoudens. De boiler van acht meter hoog wordt toegevoegd aan het warmtenet, waarmee nu al 6.500 huishoudens worden voorzien van warmte.

Belangrijk onderdeel van de pilot wordt het verder testen van de technologie op leveringsbetrouwbaarheid en regelbaarheid. En daarnaast wordt er ook gekeken naar het hele logistieke transport van de ijzer- en roestpoeder.

“Met de test in Helmond kunnen we ervaring opdoen met de ontwikkeling en bedrijfsvoering van deze techniek en warmte opwekken met een alternatieve bron. Dankzij RIFT hebben we een oplossing erbij om naar CO2 neutrale warmtenetten toe te werken, met ook potentie voor andere sectoren.”

Bas van der Stelt, projectmanager van Ennatuurlijk
Iron fuel productie-installatie

Gelijktijdig met de pilot in Helmond wordt er op de Energy Demo Field van Connectr tests gedaan met omzetten van het roest naar wederom ijzerbrandstof. In het komend jaar zullen de technische prestaties van RIFT’s iron fuel productie testsysteem samen met Veolia worden geanalyseerd.

Het Energy Demo Field op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is ontwikkeld voor partijen om daar hun technologie rondom waterstof en/of batterij technologie te testen en te demonstreren. Een ideale plek voor RIFT om in deze fase van de technologieontwikkeling de gewenste tests uit te kunnen voeren.

Commerciële toepassing

RIFT heeft met milieudienstverlener Veolia een intentieverklaring getekend voor een vervolgstap. Samen willen zij een eerste 5 MW commerciële pilot plant realiseren. Door deze stappen te zetten komt de ijzerbrandstoftechnologie dichter bij commerciële toepassing, en daarmee het decarboniseren van energie-intensieve industrieën. Zij spreken de verwachting uit dat volgend jaar de installatie gebouwd gaat worden.

Door upcycling van het verbrandingsproduct roest, creëren wij een circulaire oplossing die veel voordelen heeft ten opzichte van fossiele brandstoffen: veilig in opslag, geen uitstoot
van CO2, bijna geen stikstofuitstoot. Dergelijke innovatieve technologische ontwikkelingen zijn
essentieel om de energietransitie mogelijk te maken en CO2-neutraliteit te bereiken.

Hildagarde McCarville, CEO van Veolia Nederland

Bron: Ennatuurlijk en Veolia en RIFT

Categorieën: Energieopslag

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error:
%d bloggers liken dit: