Vandaag heeft FNB Gas de ontwerpaanvraag voor het waterstofkernnetwerk van 9.700 km ingediend bij het Bundesnetzagentur en het Bondsministerie van Economische Zaken en Klimaatactie. Voor het ombouwen van bestaande aardgasleidingen en het leggen van nieuwe leidingen is een investering benodigd van ongeveer 20 miljard euro.

In juli 2023 keurde het Duitse kabinet een nieuwe waterstofstrategie goed, met richtlijnen voor waterstofproductie, transportinfrastructuur en marktplannen. Duitsland wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen voor allereerst de zeer verzuilende industriële sectoren die niet over kunnen op elektriciteit (o.a. staal). Het aanleggen van een waterstofnetwerk moet het mogelijk maken om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Het indiening van de ontwerpaanvraag is de eerste stap die gemaakt is voor het landelijk waterstofnetwerk. Deze aanvraag wordt nu beoordeeld door het Federaal Netwerkagentschap. De netbeheerders zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 officieel de definitieve gezamenlijke aanvraag indienen, die vervolgens opnieuw zal worden geraadpleegd, beoordeeld en goedgekeurd door het Federaal Netwerkagentschap.

“De transformatie van aardgas naar groene gassen, met name waterstof, is een kans die je maar één keer in de eeuw krijgt: voor onze samenleving, onze energievoorziening en, last but not least, het behalen van klimaatdoelstellingen. Daartoe betalen de federale overheid en de transmissienetbeheerders nu voorschotten met het waterstofkernnetwerk. Het opschalen van de markt is een gezamenlijke taak”.

Dr. Thomas Gößmann, CEO van FNB Gas

De totale lengte van het geoptimaliseerde kernnetwerk is ongeveer 9.700 km. Ongeveer 60% van de totale lengte van het netwerk (5.800 km) zal bestaan uit omgebouwde aardgaspijpleidingen, terwijl de resterende 3.900 km naar verwachting nieuwe speciale waterstofpijpleidingen zullen zijn. Daarnaast worden er nieuwe compressorstations, gasdrukcontrole- en meetsystemen toegevoegd. De investeringskosten bedragen 19,8 miljard euro. De in- en uitlevercapaciteit bedraagt respectievelijk circa 100 GW en 87 GW. 

Het netwerk zal de kern vormen van het Europese waterstofnetwerk en zal worden verbonden met de buurlanden van Duitsland, zoals Denemarken, Noorwegen en Spanje, aangezien Berlijn verwacht tot 70% van zijn waterstofbehoefte te importeren. Gisteren is er met Nederland overeenkomst gesloten om de grensoverschrijdende waterstoftransport te versnellen.

Bron: FNB Gas

Categorieën: Waterstof transport

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *