Op 1 oktober 2018 werd de eerste schop in de grond gestoken voor een heus ‘normaal’ gasnet op The Green Village in Delft. Binnenkort vloeit het eerste waterstofgas erdoor. Het onderzoek van de pilot spitst zich toe op drie zaken:

  1. het ontwikkelen van passende veiligheidsmaatregelen,
  2. het ontwikkelen van standaarden, normen en keurmerken
  3. validatie in de praktijk (kennis en ervaring).

In 2050 willen we niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van onze woningen. Alternatieven voor het aardgasnet in onze woningen en wijken – de bestaande bebouwde omgeving – zijn er: een volledig elektrisch net of een warmtenet. Een ander soort gas in het bestaande aardgasnetwerk behoort ook tot de opties en waterstofgas biedt perspectief. Volgens het onderzoek van Kiwa lijkt deze oplossing minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties en kan daarom een relatief goedkope verduurzamingsoptie zijn. Aardgasapparatuur moet wel worden aangepast. Om dit te demonstreren en de samenhang met het totale energiesysteem inzichtelijk te maken, wordt het experiment in de Waterstof-straat opgezet.

Met dit initiatief willen de netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzoek en innovatie aanjagen. Het experiment vormt een voorfase voor de uitrol in pilotwijken in Nederland. Het sluit bovendien aan bij het op 1 juni jl. aan minister Wiebes aangeboden Manifest Waterstof Coalitie, dat, naast door de netwerkbedrijven, ook door meerdere kennisinstellingen is ondertekend waaronder TU Delft.

De netwerkbedrijven zien de potentievolle rol van waterstofgas in de energietransitie. Mede daarom is het van belang verder onderzoek te doen naar de inzet van waterstofgas in de gebouwde omgeving.

 

Bron: Stedin
Categorieën: Gebouwde omgeving

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error:
%d bloggers liken dit: