In de Groningse waterstofwijk Wagenborgen worden zeer binnenkort de eerste bewoners aangesloten op waterstofhybrides van Intergas. Voor dit project wordt er gebruik gemaakt van Intergas Xplore waterstofketel in combinatie met een hybride warmtepomp, de Xtend. De waterstof wordt enkel gebruikt voor tapwater en tijdens de koude dagen.

Hybride route

Wagenborgen is één van de eerste wijken in Nederland die wordt aangesloten op een waterstofnetwerk. Voor het project werkt Intergas samen met Groninger Huis, Enexis, Energiewacht, Eelshuis, Essent, Baas en 33 bewoners die vrijwillig wilden meewerken aan het aardgasvrij maken van de wijk Wagenborgen. In maart 2021 werden de voorbereidingen van dit project gestart. Allereerst werden de jaren-70 woningen verduurzaamd tot energielabel B. Ondertussen heeft netbeheerder Enexis ervoor gezorgd dat waterstof getransporteerd kan worden door de bestaande gasleidingen. En vorige week is de laatste stap gezet met het aansluiten van de waterstofhybrides van Intergas.

“Het is een mooi voorbeeld van hoe de hybride route er in de praktijk uitziet”

Gerrit Zijlstra, projectleider vanuit Intergas
Waterstof van de boer

De groene waterstof waarmee de huizen worden verwarmd, wordt op termijn opgewekt bij een agrarisch bedrijf net buiten het dorp (2 km). Daar komt binnen twee jaar een elektrolyser te staan, die de lokaal opgewekte zonne- en windenergie direct om kan zetten in groene waterstof. Een belangrijk doel van het project is dan ook om te kijken hoe de bestaande gasinfrastructuur zo goed mogelijk hergebruikt kan worden voor het transport van waterstof. Voor de bewoners die niet mee wilden doen, is een nieuwe gasleiding aangelegd. De ervaringen in dit project met waterstofleidingen en toepassingen kunnen bijdrage aan een snellere opschaling als groene waterstof op grotere schaal beschikbaar komt.

Wij kijken al uit naar het stadsbezoek om te zien hoe de ervaringen zijn! En natuurlijk brengen wij jullie daarvan weer op de hoogte.

Update 26 juli 2023

Uit inspecties van SodM blijkt dat de voorgenomen distributie van waterstof even veilig is als de distributie van aardgas. Enexis hanteert vergelijkbare procedures en veiligheidstandaarden als voor aardgas en houdt rekening met de verschillen tussen aardgas en waterstof. Ook past het bedrijf voorzorg toe.

Enexis heeft voorafgaand aan de start van de pilot informatie aangeleverd bij SodM over de voorbereiding van de start van waterstofdistributie. In het inspectierapport staan de uitkomsten van de inspectie voor de beoogde distributie van waterstof door Enexis.

SodM zal de komende periode toezicht blijven houden op de verschillende fases van het pilotproject. Bij de opstartfase wordt geïnspecteerd of de beschreven procedures en veiligheidstandaarden worden toegepast in de praktijk.

Categorieën: Gebouwde omgeving

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *