Het Europees Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen. Zij hebben het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU verhoogd tot 42,5 procent in 2030. Daarnaast is er een opzet voor snellere goedkeuringsprocedure opgesteld.

De wetgeving werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en 40 onthoudingen. Het zal nu formeel door de Raad moeten worden goedgekeurd om in wetgeving te kunnen worden opgenomen. Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten die gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

“In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE)

Bron: Europees Parlement

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *