Tijdens de Belgische handelsmissie in de VS is er met het Amerikaanse bedrijf Plug Power Inc een concessieovereenkomst gesloten voor de bouw van een groene waterstofproductiefabriek in de haven van Antwerpen-Brugge.

Het Amerikaanse waterstofbedrijf Plug Power gaat zo’n 300 miljoen euro investeren om de komende jaren een nieuwe waterstoffabriek te bouwen op het voormalige fabrieksterrein van General Motors, in de haven van Antwerpen. Deze fabriek zal door middel van een combinatie van lokaal geproduceerde zonne- en windenergie en aangekochte groene stroom ongeveer 12.500 ton vloeibare en gasvormige groene waterstof per jaar produceren. De duurzame waterstof is bestemd voor de Europese markt.

“Groene waterstof speelt ​een essentiële rol in de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar groene energie. Bovendien heeft de energiecrisis in Europa de vraag naar groene waterstofontwikkelingsprojecten versneld. Met deze fabriek willen wij Port of Antwerp-Bruges helpen om een Europese waterstofhub te worden. 

Andy Marsh, CEO van Plug Power

De bouw van de 100 MW waterstoffabriek zal beginnen na voltooiing van het vergunningsproces, dat eind 2023 wordt verwacht. De eerste productie van groene waterstof wordt eind 2024 verwacht en de ingebruikname van de installatie is in 2025.

Het havenbestuur wil het oude fabrieksterrein van Opel Antwerpen omvormen tot NextGen District. Dit district wordt een hotspot voor circulaire economie en moet gaan bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Met de ondertekening van de 30-jarige concessieovereenkomst door Vlaams minister-president Jan Jambon, die in New York op economische missie is, is er een belangrijke stap gezet.


Bron: Plug Power


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *