Shell Nederland wil samen met partners een groene waterstofhub creëren in de Rotterdamse haven. Het plan is om op de Tweede Maasvlakte groene waterstof te gaan produceren met behulp van groene stroom uit windenergie.

Het plan is om de waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte te bouwen op het speciale bedrijfsterrein van het Havenbedrijf Rotterdam. Hier zal door middel van elektrolyse groene waterstof worden gemaakt – waarbij water met behulp van groene elektriciteit uit windenergie gesplitst wordt in waterstof en zuurstof. Deze windenergie komt bij voorkeur van het offshore windpark Hollandse Kust (noord). Het definitieve investeringsbesluit voor de waterstoffabriek is nog niet genomen.

Via de joint venture CrossWind nemen Shell en Eneco deel aan de aanbesteding van het offshore windpark Hollandse Kust (noord). Beide bedrijven hebben garanties afgegeven aan CrossWind voor de investeringen in de bouw en exploitatie van dit windpark. Het windpark komt op ongeveer 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee te staan.

De waterstoffabriek zal een vermogen hebben van rond de 200 MW. De productie zal in 2023 starten om zo’n 50.000-60.000 kg waterstof per dag te maken. Deze groene waterstof wordt in het begin tijdelijk gebruikt in de Shell-raffinaderij in Pernis om de productie van fossiele brandstoffen gedeeltelijk te verduurzamen. Daarmee kan minimaal 200.000 ton CO2 per jaar bespaard worden. De ambitie is om vanaf 2023 voldoende groene waterstof te hebben om de transportsector rechtstreeks te verduurzamen. Zo zouden elke dag ongeveer 2.300 vrachtwagens op groene waterstof kunnen rijden, terwijl de markt voor vrachtwagens op waterstof zich verder ontwikkelt.

“De energietransitie vraagt om lef, durven en doen,” zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Wij zijn trots dat wij samen met onze partner Eneco meedoen aan de tender om Hollandse Kust (noord) te bouwen. Door de koppeling van dit windpark aan onze mogelijke toekomstige waterstoffabriek in de Rotterdamse haven willen we samen met onze ketenpartners en overheden een nieuwe waardeketen – van wind tot waterstof – ontwikkelen en zo een groene waterstofhub creëren. Wij zien dit als de opmaat naar ons onlangs aangekondigde project NortH2. Deze projecten passen goed bij onze aspiraties om meer en schonere energie te leveren aan onze klanten. Thuis, onderweg en op het werk.”


Bron: Shell


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error:
%d bloggers liken dit: