VoltH2 ontvangt forse exploitatiesubsidies voor de productie van groene waterstof van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De voorbereidingen van de fabrieken is in volle gang en binnenkort valt de definitieve investeringsbeslissing. Daarna kan er in 2024 gestart worden met de bouw.

VoltH2 ontvangt uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) een bijdrage voor haar projecten in Vlissingen en Terneuzen. Deze groene waterstoffabrieken hebben sinds het 2e kwartaal 2022 een omgevingsvergunning. De twee projecten zijn vrijwel identiek en betreffen een groene waterstofcentrale met een capaciteit van ongeveer 25 MW, die jaarlijks 2.000 ton groene waterstof zal produceren door middel van elektrolyse. De capaciteit van de twee centrales wordt uiteindelijk verhoogd naar 100 MW, waardoor de jaarlijks productie oploopt naar 8.500 ton groene waterstof.

“VoltH2 bouwt aan een keten van groene waterstoffabrieken. We ontwikkelen momenteel drie productielocaties in Nederland (3e in Delfzijl) en zijn onlangs ook gestart in Wilhelmshaven, Duitsland. De ontwikkeling van de huidige portefeuille, met een totaal potentieel van 500 MW, vergt uiteraard enorme investeringen. We zijn blij met deze subsidies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ze belichamen de visie van de overheid op de energietransitie en de rol die zij ziet voor waterstof- en VoltH2-projecten. Deze subsidies brengen ons een stap dichter bij de realisatie van onze projecten in Vlissingen en Terneuzen.

André Jurres, Managing Director van VoltH2

De subsidiebijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde groene waterstof en de daaruit voortvloeiende vermindering van de CO2-uitstoot. De subsidies worden betaald tijdens de eerste 15 jaar van de exploitatie van de groene waterstoffabriek en zullen een belangrijke ondersteuning zijn voor de omzet.


Bron: VoltH2

Categorieën: Waterstofproductie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *