Afgelopen week hebben de gemeentebesturen van Sliedrecht en Hoogeveen positief gereageerd op plannen voor waterstoftankstations. De definitieve vergunning laten nog even op zich wachten.

Sliedrecht

Wethouder Ed Goverde van Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid heeft met een College Informatiebrief (CIb) de gemeenteraad geïnformeerd dat er een aanvraag voor omgevingsvergunning ligt voor een tankstation. Greenpoint wil aan de Sopraanweg in Sliedrecht-West een tankstation bouwen. Het tankstation zal naast waterstof ook LNG en CNG gaan leveren. In de CIb geeft Goverde aan mee te willen werken aan aanvraag. De raad heeft dit plan ter kennisgeving toegezonden gekregen.

Pesse

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor een omgevingsvergunning voor het tankstation langs de A28. Green Planet kan nu verdere met uitwerken van de plannen voor het uitbreiden van het huidige tankstation in Pesse met een overdekt vrachtwagen tankeiland voor biobrandstoffen, waterstof en (bio)diesel. Daarnaast komt er een parkeerplaats voor vrachtwagens voor e-laden.

Het college in Hoogeveen vind de economische en duurzame uitbreiding van het tankstation van belang voor deze regio. Het zal dan ook meewerken aan de plannen, maar de verwachting is dat de vergunning op z’n vroegst medio oktober verleend kan worden.


Bron: Sliedrecht24 en Dagblad van het Noorden

Categorieën: Tanken

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: