Badenova en RWE hebben hun planen gepresenteerd voor de productie, het transport en de distributie van groene waterstof aan de Hochrhein. RWE wil een elektrolyse-installatie van 50 MW in Albbruck plaatsen en Badenova zal een waterstoftransportleiding van 8,5 km aanleggen.

RWE is van plan om in Albbruck een elektrolysecentrale met een capaciteit van 50 megawatt te bouwen naast de RADAG-energiecentrale. Naar verwachting zal het jaarlijks tot 8.000 ton groene waterstof produceren met groene stroom uit de regio. De zuurstof die vrijkomt bij elektrolyse in Albbruck en de proceswarmte worden gebruikt in het geplande gezondheidspark van het district, in de nieuwe wijk op het terrein van de voormalige Albbruck-papierfabriek en in de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Tegelijkertijd is Badenova’s infrastructuurdochter BadenovaNETZE van plan een nieuwe waterstofpijpleiding van Waldshut naar Albbruck aan te leggen om industriële- en transportklanten aan beide zijden van de Hoge Rijn te bereiken. De nieuwe tracé moet de ruggengraat vormen van de toekomstige waterstofvoorziening langs de Hoge Rijn en tegelijkertijd Baden-Württemberg aansluiten op de Europese en nationale waterstofinfrastructuur eind 2040.

De haalbaarheidsstudie die hiervoor is gestart, nadert zijn voltooiing. Bij een positief oordeel verwachten beide partijen spoedig te starten met de bouw en naar verwachting zal het project in 2025 zijn voltooid.


Bron: Badenova

Categorieën: Elektrolyse

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *