Waterstof komt in de natuur op aarde nauwelijks voor. Als je waterstof wilt hebben, moet je het daarom eerst maken. Dat kan op een aantal manieren:

Uit aardgas en water

Door aardgas te mengen met water en dit sterk te verhitten (700-1100 graden), komt waterstof vrij.

De chemische reactie is: CH4 + 2H2O + energie –> 4H2 + CO2

Het nadeel van deze methode is echter dat er ook CO2 vrij komt.  Vanwege de productiemethode noemt men deze waterstof  ook wel ‘ grijze waterstof’ .

Uit elektriciteit en water

Door water in aanraking te laten komen met elektriciteit, splitst water zich in zuurstof en waterstof. Hierbij komen verder geen schadelijke gassen vrij.

De chemische reactie is:  2H20 + elektriciteit –> 2H2 +02

Wanneer hierbij elektriciteit wordt gebruikt dat milieuvriendelijk is opgewerkt, zoals met behulp van zon of wind, spreek je van ‘ groene waterstof’.

Met behulp van algen

Door een  bepaalde sort algen te onthouden van zwavel, gaan ze met hun  fotosynthese waterstof produceren in plaats van de gebruikelijke zuurstof.  Deze methode is echter nog volop in onderzoek en het is maar de vraag of dit ooit op grote schaal zal kunnen worden toegepast.