De Hydrogen Certification 101-paper is uitgebracht door het International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE) en het Technology Hydrogen Collaboration Platform (IEA H2 TCP). Met de document willen ze de wereldwijde samenwerking op het gebied van certificering van waterstof en derivaten bevorderen.

“Certificering is een complex maar absoluut essentieel instrument om de levering van waterstofprojecten te bevorderen. De leiders van de industrie ondersteunen ten volle de voortdurende inspanningen om de internationale samenwerking te verbeteren en oplossingen te vinden voor de wederzijdse erkenning van certificeringsregelingen die op nationaal niveau worden ontwikkeld.”

Daryl Wilson, uitvoerend directeur van de Hydrogen Council

Om de wereldwijde samenwerking op het gebied van de certificering van waterstof en derivaten en de ontwikkeling van technische oplossingen voor de wederzijdse erkenning van certificeringsregelingen te bevorderen is het document Hydrogen Certification 101 opgesteld. Dit is gebeurt naar aanleiding van de politieke noodzaak die is geuit tijdens de laatste G7 en G20 bijeenkomsten. Het document is ontworpen om:

  1. duidelijkheid en precisie te verschaffen over de terminologie en concepten die worden gebruikt bij waterstofcertificering;
  2. de doelstellingen en functies van waterstofcertificeringsschema’s te beschrijven;
  3. biedt basisinformatie over het ontwerp van het certificatieschema; en
  4. het concept van wederzijdse erkenning van certificeringsregelingen voor waterstof en derivaten uiteen te zetten

Certificering maakt het mogelijk om aan te tonen dat het om een eenheid waterstof gaat of een afgeleid product is geproduceerd, vervoerd, en geleverd met specifieke duurzaamheidsreferenties. Wederzijdse erkenning van de certificering regelingen is essentieel om ervoor te zorgen dat een eindgebruiker in een bepaald importland kan vertrouwen op de waarheidsgetrouwheid van het productie- en certificeringsproces in het exportland.

De onderstaande afbeelding illustreert de verschillende elementen die in een certificatieschema moeten worden gedefinieerd.


Bron: Hydrogen Council

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *