Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) stelt voor om een kunstmatig eiland te bouwen dat zich toelegt op grootschalige productie van groene waterstof uit offshore wind. Het eiland “BrintØ” moet komen in het Deense deel van de Noordzee en zal naar verwachting in 2030 groene waterstof kunnen leveren.

Het eiland BrintØ zou een primeur in zijn soort kunnen worden. Het is een kunstmatig eiland dat zal moeten komen op het Deense deel van de Doggersbank. Dit gebied, ongeveer 200 km uit de westkust van Denemarken, is vanwege lage waterdiepte hiervoor uiterst geschikt. Op BrintØ komen grootschalige waterstofproductiefaciliteiten die via Power-to-X hernieuwbare energie omzetten in groene waterstof. De energie is afkomstig van omliggende offshore windparken. Bij volledige capaciteit (10GW) zal het eiland naar verwachting ongeveer 1 miljoen ton groene waterstof produceren.

Vanuit BrintØ zal een pijpleiding worden aangelegd om de groene waterstof naar Noordwest-Europa te transporten. Het eiland kan ook functioneren als onderhoudshaven voor het onderhoud van de offshore windparken.

CIP start eerst met een marktonderzoek naar de wettelijke kaders en concurrentiepositie alvorens er definitief een besluit genomen wordt. Dit is niet voor het eerst dat er onderzoek gedaan wordt naar ‘energie-eilanden’ in de Noordzee. In 2019 heeft het Internationale North Sea Wind Power Hub-consortium onderzoekresultaten gedeeld naar de mogelijkheden en voorwaarde voor één of meerdere windenergie hubs in de Noordzee. De studie toonde aan dat een reeks kleinere ‘energie-eilanden’ het meest efficiënt is voor het leveren van groene energie aan Europa. In mei 2021 heeft het consortium een vernieuwde paper uitgebracht tijdens de pre-haalbaarheidsfase.


Bron: CIP

Categorieën: Waterstofproductie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: