Waterstofproducent HYGRO heeft samen met o.a. TNO en AVIA Marees voor Project Duaal een RVO-subsidie van 11,8 miljoen euro gekregen om de keten van duurzame waterstofproductie tot en met de afzet in het wegtransport een kickstart te geven. Bijzonder in project is de ‘waterstofmolen’; een windturbine met geïntegreerde elektrolyse om waterstof direct te produceren. 

In 2019 heeft een grote groep ondernemers een samenwerkingsovereenkomst getekend voor project Duwaal. Zij willen een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de milieubelasting van het vrachtvervoer. Dit willen zij doen door direct waterstof te produceren vanuit windmolens en de groene waterstof direct zelf aan de pomp in Noord-Holland te leveren. Met toekenning van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie van bijna 12 miljoen euro gaat het project de volgende fase in.

“Dit project toont niet alleen de technische mogelijkheden voor een efficiënte keten en betaalbare tankstations, maar laat vooral zien dat duurzame waterstof onder de huidige regels concurrerend kan worden met diesel. Het is hierbij van belang dat de overheid met voldoende prikkels blijft komen voor partijen die vrachtwagens op waterstof willen aanschaffen. Schaalvergroting zal verdere kostenreducties mogelijk maken die uiteindelijk de overgang op natuurlijke wijze zullen laten plaatsvinden.”

Jan Willem Langeraar, medeoprichter HYGRO
Waterstofmolen

De toekenning van deze subsidie is de eerste stap naar de integratie van waterstofproductie met windturbines. Verschillende partijen hebben zich aan het project gecommitteerd door een Letter of Intent (LOI) te ondertekenen.

De ENERCON windturbine, met een vermogen van 4 MW, wordt geschikt gemaakt om de elektrolyse technologie in te bouwen. Door integratie van de molen en elektrolyse kunnen er veel componenten weggelaten worden en wordt de productie van waterstof goedkoper, efficiënter en betrouwbaar. De waterstofmolen staat op het windturbinetestveld van ECN in de Wieringermeer.

Van productie tot gebruik

In principe komt de waterstof in dit project van de waterstofmolen, maar op windstillen tijden zal Greenchoice groene waterstof uit zonne-energie aan het project leveren. De projectpartners willen daarnaast aantonen dat door een integrale aanpak van productie, hogedrukopslag en wegdistributie betaalbare waterstoftankstations gerealiseerd kunnen worden. Het eerste waterstoftankstation komt op het AVIA Mobility Square van AVIA Marees in Wieringerwerf. Op deze locatie is op dit moment al een slow-fill waterstoftankstation aanwezig.

Met financiering van de Regiodeal Maritiem Cluster ‘Kop van Noord-Holland’ wordt het AVIA Mobiliteitsplein in Wieringerwerf gekoppeld aan de waterstofproductie bij de windturbine via een speciale pijpleiding. De nieuw aan te leggen leiding geschied door de firma SoluForce en Visser &Smit Hanab.

Validatie van het project

TNO is verantwoordelijk voor het valideren van de verwachte energiebesparingen en efficiencyverbeteringen in de keten van wind naar wiel. Het onderzoeksbedrijf analyseert de efficiëntie die HYGRO verwacht te bereiken. Hierbij wordt gekeken naar elektrolyse door gepulseerd vermogen en waterstofdistributie over de weg met behulp van de door HYGRO ontwikkelde ‘iBundles’. TNO zal de onderzoeksresultaten en leerervaring breed verspreiden.


Bron: HYGRO

Categorieën: Energietransitie

2 reacties

Willem · 22 februari 2023 op 17:43

Het direct maken van waterstof uit windenergie is de enige rendabele manier. De elektrolyse apparatuur moet efficiënt gebruik worden. Zo wordt ook het verlies van stroomtransport vermeden dat ontstaat in kabels over grote afstanden.

Rob van Olmen · 27 februari 2023 op 11:28

Wanneer mogen we de eerste rapportages van dit project verwachten? Ik ben vooral benieuwd naar schatting van kosten / kg H2 bij een grootschalige uitrol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *