In Nieuwegein zijn de plannen klaar voor de productie en levering van groene waterstof. En er zijn ook al afnemers voor deze duurzame energiedrager. Wij hadden een gesprek met Hysolar met Dik Raadgever (projectleider) en Ron Bol (Expert groene waterstof) over het ambitieuze waterstofproject.

Consortium

Vier bedrijven van het industrieterrein Plettenburg in Nieuwegein hebben de handen inéén geslagen om het waterstofproject te starten. Het consortium bestaat uit:

  • Aannemersbedrijf Jos Scholman BV
  • KWR Water BV
  • Allied Waters BV
  • Hysolar BV

Met als thema ‘Groen op Weg’ ‘wordt tegelijkertijd vraag en aanbod van groene waterstof gerealiseerd. Het consortium gaat demonstreren dat, door lokaal samen te werken, een aantrekkelijk economisch model kan ontstaan voor de investering in het lokaal produceren van groene waterstof uit zonne-energie, een openbaar waterstof tankstation en brandstofcel voertuigen. De rijksoverheid ondersteunt het project: eind 2019 is een subsidie toegezegd vanuit het nationale DKTI-programma.

Productie groene waterstof

“Wij hebben straks onze eigen groene waterstof van de zonnevelden die hier op het industrieterrein liggen” vertelt Dik Raadgever vol trots. De zonnevelden van buurman WRK leveren 9 MW. Naast de zonnevelden wordt een 2 MW elektrolyser geplaatst. De elektrolyser produceert met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit 250 ton groene waterstof per jaar. Mogelijk worden er in de toekomst nog windturbines geplaatst aan het naastgelegen Lekkanaal.

Er wordt een pijpleiding aangelegd voor het transporteren van de waterstof van de elektrolyser naar het bedrijfsterrein van Jos Scholman waar het tankstation gaat komen. De transportleiding heeft een lengte van circa 1 km.

Tankstation

Sinds juli 2019 staat er op het terrein van KWR al een tijdelijk waterstoftankstation voor personenauto’s. De waterstof wordt nu aangeleverd in gebundelde cilinders. De vergunning voor een nieuw waterstof tankstation op het terrein van Jos Scholman is inmiddels aangevraagd. Als het allemaal positief verloopt kan er in 2020 al begonnen worden met de bouw. Het waterstof tankstation zal zowel 350 bar voor vrachtwagens en bussen als 700 bar voor auto’s gaan leveren. Ook is er voldoende opslagcapaciteit aanwezig.

Gebruikers

In het concept is ook nagedacht over de vraagkant. De eerste gebruiker zal Aannemersbedrijf Jos Scholman zijn. Scholman gaat zijn bedrijfsmiddelen verduurzamen. Onlangs heeft hij al 11 Nexo’s aangeschaft. En daar blijft het niet bij. Ook de busjes en vrachtwagens zullen gaandeweg vervangen worden door waterstofvoertuigen. Er zijn nu al gesprekken met een tractorbouwer om 4 waterstofvarianten te leveren.

Warmte uit oppervlaktewater

Ron Bol vertelt “het project is veel breder dan alleen de waterstof”. Er wordt al een aantal jaren door een consortium met o.a. Allied Waters, KWR en TU Delft gewerkt aan het Power-to-X-concept. Tijdens de productie van waterstof komt ook bruikbare warmte vrij, en het is de bedoeling om deze warmte weer nuttig in te zetten. Daarnaast is er een tweede warmtebron: met behulp van een met zonnestroom aangedreven warmtepomp wordt warmte uit het oppervlaktewater van het naastgelegen Lekkanaal gewonnen. De vrijkomende warmte wordt opgeslagen in het grondwater, en kan later naar behoefte worden ingezet voor verwarming van gebouwen en/of voor lokale bedrijven.

Door de verschillende componenten flexibel in te zetten draagt het Power-to-X-concept bij aan de integratie van meer duurzame elektriciteit in het energiesysteem.

Toekomst

Het waterstofproject wordt als een ‘proof of concept’ gezien voor het integreren van nul-emissie transport in een duurzaam energiesysteem. Het levert een blauwdruk op om deze aanpak te repliceren op andere plaatsen. 


1 reactie

Simon Smit · 28 april 2020 op 14:10

Complimenten voor deze integrale aanpak en de visie van alle betrokkenen. De Kangoo ZE met H2 range extender past perfect in dit plaatje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *