Het kabinet wil in de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden, de eerste grootschalige groen waterstofproductie op zee aanleggen. De productielocatie komt naast twee windparken te staan en moet rond 2031 operationeel zijn. De groene waterstof wordt middels pijpleidingen aan land gebracht.

Eerder werd al bekend dat er in de Noordzee, boven het Nederlands Waddengebied, twee windparken zouden worden gebouwd. Dit plan krijgt nu verder vorm door van de windenergie waterstof te produceren op zee. Het windpark is goed voor circa 500 Megawatt elektrolysecapaciteit. Voordat de tenders uitgeschreven worden voor dit project, werkt het ministerie samen met de regio Groningen, partijen rondom het waddengebied en betrokken partijen een aantal belangrijke zaken zorgvuldig uit. Zoals de aanlanding van de leiding om de waterstof van het windpark aan land te brengen en hoe de waterstofproductie veilig en ecologisch verantwoord kan gebeuren.

“Met dit plan lopen we wereldwijd voorop. Het is bovendien een flinke stap bovenop de doelstelling uit het Klimaatakkoord van 4GW elektrolyse in 2030. Het gebied hebben we nu al als voorkeurslocatie aangewezen zodat de voorbereidingen snel kunnen beginnen en we de sector duidelijkheid geven zodat zij hun investeringsplannen kunnen gaan maken.“

Minister Rob Jetten
Tweede leven aardgasleidingen

Het project wordt het eerste project dat aansluit op het waterstoftransportnetwerk op zee van Gasunie. Dit netwerk gaat grote hoeveelheden waterstof aan land brengen en wordt aangesloten op het waterstofnetwerk op land. Dit jaar wordt uitgewerkt hoe het waterstofnetwerk op zee eruit moet komen te zien. Hierbij wordt ook gekeken in welke mate hergebruik van bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee haalbaar is.

Voorloopprojecten

Als opstap naar dit project, wordt ook gewerkt aan een kleinere pilot met een elektrolysecapaciteit van circa 50-100MW. Hiermee moeten de eerste mankementen uit de techniek gehaald worden zodat het project van 500MW efficiënt gerealiseerd kan worden. Later dit jaar wil de minister ook voor dit kleinere project een voorkeurslocatie kiezen.


Bron: Rijksoverheid

Categorieën: Energiecentrale

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: