Minister Rob Jetten heeft met de Tweede Kamer de Routekaart Energieopslag gedeeld. De Routekaart Energieopslag brengt in kaart welke acties ondernomen moeten worden om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. Hierbij wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, moleculen- en warmteopslag. De routekaart moet oplossingen voor bedrijven, energiegebruikers en het overvolle elektriciteitsnet bieden.

Het opslaan van duurzaam opgewekte energie is een belangrijke manier om flexibeler om te gaan met energie. Zo kunnen we toch energie op voorraad hebben en gebruiken wanneer die nodig is. Net zoals in ons huidige systeem, met fossiele brandstoffen. De routekaart kijkt een stap vooruit in de energietransitie, waarbij een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie gemaakt moet worden en er uiteindelijk het energiesysteem van de toekomst ontstaat.

In de routekaart staan verschillende mogelijkheden voor opslag van elektriciteit (zoals batterijen), warmte en moleculen (zoals waterstof). Een belangrijke conclusie is dat al deze toepassingen belangrijk zijn voor opslag van energie. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de volledige overgang van bedrijven op duurzaam opgewekte energie. Een ander groot voordeel is dat het elektriciteitsnet meer ontlast wordt als er energie opgeslagen wordt. Onderstaand een versimpelde weergave van het energiesysteem met hernieuwbare energie en flexibiliteit.

“Hoeveel opslag we precies nodig hebben is lastig te voorspellen. Maar we weten wel dat energieopslag cruciaal wordt in ons energiesysteem. Met het Nationaal Plan Energiesysteem proberen we de vraag naar de verschillende soorten energie zo scherp mogelijk in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld hoeveel elektriciteit nodig zal zijn voor de industrie, of hoeveel van welke energiebron de gebouwde omgeving gaat gebruiken voor de warmtevoorziening. Met de Routekaart Energieopslag brengen we de verwachte ontwikkelingen in Nederland in kaart en welke acties nodig zijn om opslag te bevorderen, op korte en lange termijn.”

Minister Rob Jetten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en andere partijen in de Routekaart mijlpalen beschreven per elektriciteits-, moleculen- en warmteopslag. Hieronder staan de mijlpalen per opslagmethode afgezet tegen tijd. Hierbij zijn de verschillende methode ook weer afhankelijk van elkaar.

Mijlpalen elektriciteitsopslag
Mijlpalen moleculenopslag
Mijlpalen warmteopslag

Bron: Rijksoverheid

Categorieën: Beleid

1 reactie

William · 12 juni 2023 op 12:24

Progressief Nederland als gidsland voor een groene(re) wereldeconomie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *