De gemeente Lochem en het LTO Noord Innovatiefonds ondersteunen een project van 12 boerenbedrijven uit Laren (Gld) die van biogas uit rundveemest waterstof willen maken. De projectgroep H2UB wil het waterstof geschikt maken voor het verwarmen van huizen, om voertuigen op te laten rijden en voor de industrie.

De boerenbedrijven uit Laren willen biogas, oftewel biomethaan, omzetten in waterstof. Dat gebeurt met vernieuwende plasmalyse-techniek waarvoor door een Duitse producent een installatie is ontwikkeld. Deze techniek kost volgens de gemeente Lochem betrekkelijk weinig energie. In het plasmalyseproces ontstaat ook vast koolstof, dat bruikbaar is in de industrie.

De benodigde duurzame energie voor de waterstoffabriek moet komen van nieuw te plaatsen zonnepanelen op grote schuurdaken. Enkele boeren in het gebied hebben al een zogenaamde SDE beschikking voor de aanleg van PV-panelen. Echter zagen zij af van plaatsen van de panelen, omdat elektriciteitsnetwerk het opgewekte stroom niet aan kan. De nieuwe installatie bied kansen om de zonnepanelen te gaan plaatsen en de energie direct lokaal te gebruiken.

Het onderzoeksproject kost naar schatting € 30.000. De gemeente Lochem draagt € 20.000 bij vanuit het innovatiebudget. De overige € 10.000 komt uit het LTO Noord Innovatiefonds. Diverse agrariërs, LochemEnergie en Wakker Loarne dragen bij in uren. De uitvoering van het project is in handen van een samenwerkingsverband van verschillende partijen. CCS Energie-advies treedt op als penvoerder.


Bron: Gemeente Laren

Categorieën: Groene waterstof

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: