In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft er een waterstofnetwerk verkenning plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de behoefte aan regionale waterstofnetwerkinfrastructuur en het bepalen van de ordeningsprincipes voor de mogelijke uitrol ervan. Dit ‘HyRegions’ rapport is door Minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Adriaansens (EZK) toegevoegd aan de kamerbrief voor de Tweede Kamer over de voortgang van het waterstofbeleid.

Trinomics heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek uitgevoerd naar aanpak voor een mogelijke uitrol van een regionale waterstofinfrastructuur. De regionale gebieden liggen geografisch buiten de vijf grote industrieclusters en omvatten dus Cluster 6-bedrijven en andere potentiële waterstofafnemers en -producenten. Op basis van de mogelijke waterstofproductie in deze gebieden en de potentiële vraag van bedrijven, elektriciteitscentrales, glastuinbouw en tankstations, analyseerde ze waar regionale waterstofinfrastructuur mogelijk kan worden ontwikkeld, wat de belemmeringen hiervoor zijn, hoe deze kunnen worden weggenomen en onder welke economische- en reguleringsvoorwaarden de uitrol kan plaatsvinden. Alle informatie in gebundeld in het ‘HyRegions’ rapport.

Elf regio’s

Er is analyse uitgevoerd waar potentiële waterstofvraag met een relatief hoge betalingsbereidheid is. Dit heeft geresulteerd in elf concentratiegebieden. In deze gebieden is de waarschijnlijkheid dat een geclusterde vraag (tussen 2030-2040) ontstaat bij de veronderstelde virtuele waterstofprijs volgens de analyse het hoogst. Deze concentratiegebieden zijn weergegeven in onderstaande kaart.

Voor meer informatie waarom juist deze regio’s worden geadviseerd verwijzen wij u graag naar het ruim 100 pagina’s telde ‘HyRegions‘ rapport.


Bron: Rijksoverheid

Categorieën: Beleid

1 reactie

A. · 3 juni 2024 op 21:56

Ik kijk al jaren uit naar waterstof om ban het gas af te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *