In de afgelopen maanden hebben studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voor ons onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die waterstof kan bieden op en rondom het boeren erf.

In de agrarische sector wordt steeds vaker elektriciteit opgewekt uit wind- en zonne-energie. Deze duurzame bronnen dragen bij aan de diversiteit van hernieuwbare energie. Lokale elektriciteitsnetwerken kunnen deze elektriciteit echter niet altijd verwerken. Een oplossing, als er te veel hernieuwbare energie wordt geproduceerd, is om deze om te zetten in waterstof en op te slaan. Met deze oplossing is waterstof niet alleen een manier om de overproductie te beheren, maar ook een manier om duurzame brandstof in de agrarische sector te stimuleren. Zo kan waterstof gebruikt worden als schone brandstof voor tractoren, vorkheftrucks en vrachtwagens:

© Van Delft 2020
Energieopslag

Wanneer boeren gebruik zouden maken van een elektrolyseer in combinatie met zonnepanelen, zou een agrarisch bedrijf in het hoogseizoen van zonnepanelen energie opsparen om te gebruiken tijdens het oogsten. Hieronder staat de uitkomst van een analyse die we eerder voor een agrarier hadden gemaakt:

Verkopen aan derden

Verschillende initiatieven laten daarnaast zien dat het ook nog mogelijk is om de over geproduceerde waterstof te verkopen aan andere partijen. Deze partijen kunnen andere bedrijven zijn die veel gebruik maken waterstof of boeren die niet de ruimte hebben om zelf waterstof te produceren.

Warmte genereren

Naast het produceren van brandstof is waterstof ook nog een manier om warmte te genereren. Er zijn momenteel ook verschillende bedrijven die zich richten op het gebruik van waterstof om warmte te genereren. Hierdoor worden kosten bespaard op gas en kan de restwarmte die deze machine opwekt weer worden gebruikt. Voor de landbouw zou een soortgelijke optie ook gebruikt kunnen worden. Door overtollig waterstof aan te sluiten op de het gasnet kunnen bijvoorbeeld veestallen of andere ruimtes verwarmd worden. Tevens kan de restwarmte die vrijkomt bij het gebruik van de elektrolyser, gebruikt worden om ruimtes te verwarmen.  

Grote behoefte

Dat er een grote behoefte bestaat aan het opslaan van het overschot aan opgewekte energie bij agrariërs bleek uit de cijfers. Ruim 57% van de respondenten gaf aan hier in geïnteresseerd te zijn.

Investering nog te hoog

Waarom staan dan nog niet elk boeren erfen vol met waterstof apparatuur. Dit heeft alles te maken met de investeringskosten in een waterstof oplossing. In het onderzoek is gekeken hoeveel boeren bereid zijn te investeren in waterstoftoepassingen. Opvallend is dat bij de vraag of ze bereid zijn om meer dan 100.000 euro te investeren, 68,5% dit bedrag te hoog vindt.

Factoren die agrariërs tegen weerhouden om over te gaan op waterstof zijn de terugverdientijd, de kostprijs van waterstof en de toepassingen. Uit de enquête bleek dat agrariërs minder waarde hechten aan de ruimte die het in zal nemen. Agrariërs willen waterstof toepassen voor het omzetten van waterstof naar warmtevoorzieningen, brandstof en mobiliteit en het omzetten van waterstof naar elektriciteit. Aangezien de investering hiervan ruim boven de 100.000 euro ligt lijkt het onwaarschijnlijk dat deze doelgroep momenteel zou investeren in energieopslag in de vorm van waterstof.

Blijf de ontwikkelingen volgen

Het advies aan de ondervraagden is om vooral de ontwikkelingen op gebied van waterstof en het agrarische bedrijf te blijven volgen. Dat kan bijvoorbeeld via onze website, linkedinpagina of nieuwsbrief.

Themadag waterstof in de agrarische sector

Daarnaast willen we bij voldoende belangstelling een themadag voor waterstof in de agrarische sector gaan organiseren. Hierin behandelen we dan, naast de uitkomsten van dit onderzoek, alle (on)mogelijkheden die waterstof de agrarische sector te bieden heeft. Wanneer u hiervoor interesse heeft, kunt u zich alvast aanmelden via ons contactformulier:


1 reactie

Theo den Blanken · 15 maart 2024 op 21:33

Dit is toch een veel betere oplossing dan boeren ‘uitkopen’! Een veel betere besteding van de middelen. Bovendien maakt de decentrale strategie, de energievoorziening minder kwetsbaar en vergroten we de onafhankelijkheid van grote concerns of landen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *