Door onderzoeksinstituut DRIFT is gekeken of de Rotterdamse haven een internationaal waterstof knooppunt kan worden voor Noordwest-Europa. Ze zien grote kansen gezien de huidige sterke positie als leider van de energie cluster in Noordwest-Europa. Echter ligger er ook bedreigingen op de loer.

Onderzoeksinstituut DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions) heeft in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam het rapport ‘Hydrogen for the Port of Rotterdam in an International Context; a Plea for Leadership’ opgesteld. Het rapport stelt dat in 2050 de afhankelijkheid van energie-import in Noordwest-Europa kan oplopen tot 60% en voor Nederland zelfs tot 75%. Dit zal veelal in de vorm van waterstof zijn. De haven van Rotterdam heeft een sterke uitgangspositie om dé waterstofhub van Noordwest-Europa te worden, met groene waterstof als belangrijke pijler, maar dat is geen gelopen race. Het is volgens het rapport belangrijk vroegtijdig te investeren in gebruik en productie van waterstof, maar vooral ook in import en verhandeling.

Prof.dr.ir. Jan Rotmans verwacht dat er op basis van nieuwe energiestromen ook nieuwe geopolitieke verhoudingen in de wereld komen. ‘Vanuit die gedachte moet je als Nederland ook nadenken welke positie je in de toekomst internationaal wilt innemen. Wil je die strategische functie behouden, dan moet je als overheid waterstofprojecten actief gaan voorfinancieren en zo die internationale positie tot ontwikkeling brengen. Ook bedrijven zullen fors moeten investeren in waterstof om een leidende rol te kunnen spelen in de nieuwe, CO2-neutrale economie.’

Naast groene waterstof zal ook ingezet moeten worden op blauwe waterstof. Het consortium H-vision ontwikkeld installaties voor de grootschalige productie van blauwe waterstof. De bij de productie vrijgekomen CO2 wordt ondergronds opgeslagen en/of in kassen gebruikt.

Concluderend: Rotterdam kan uitgroeien tot een internationaal knooppunt voor waterstof, zoals het dat nu voor olie is. Een proactieve aanpak geeft daarbij meer kans op succes dan een afwachtende houding. Daarbij het advies aan de overheid om projecten actief te gaan voorfinancieren op basis van een publiek-privaat investeringsfonds. 


Bron: Port of Rotterdam


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: