Met een kick-off is het startschot gegeven aan onderzoeksprogramma HyDelta. Het programma is gericht op het veilig inpassen van waterstof in de bestaande infrastructuur voor gastransport en distributie. Het samenwerkingsprogramma beoogt om barrières voor innovatieve waterstofprojecten weg te nemen.

In 2019 hebben acht bedrijven zich met een intentieverklaring verbonden aan het onderzoeksprogramma HyDelta. Vandaag was de aftrap van het onderzoeksprogramma. HyDelta richt zich op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor de productie, opslag, het transport en gebruik van waterstof om zo de energietransitie te verbeteren en versnellen. Direct toepasbaar onderzoek staat hierin centraal. De HyDelta-deelnemers gaan aan de slag met alle aspecten van waterstoftoepassing: van transport en veiligheid tot publieke acceptatie, economische hindernissen en opschaling van regionaal naar nationaal en internationaal niveau.

‘Dit programma is de wegbereider naar de daadwerkelijke toepassing van groene waterstof in de praktijk. Deze stap is noodzakelijk en dringend, om de vele innovaties die zich nu ontwikkelen, te kunnen versnellen en verder te brengen,’ aldus Jörg Gigler van TKI Nieuw Gas.

Deelnemers aan het programma zijn DNV GL, Gasunie, Kiwa, New Energy Coalition, Netbeheer Nederland, TKI Nieuw Gas en TNO. Ze hebben een jaar uitgetrokken voor het project. Innovaties die het dichtst bij markintroductie zijn worden het eerst aangepakt. De uitkomsten uit het programma worden uiteindelijk openbaar gepubliceerd.


Bron: HyDelta

Categorieën: Waterstof

1 reactie

B.Mureau · 25 januari 2021 op 13:56

Dit is een mooi en noodzakelijk initiatief. Ik mis echter vertegenwoordiging van de binnenhuis installatie, die minstens net zo belangrijk is als het net. Uiteindelijk zal ook een groot deel van alle bestaande huishoudens op waterstof over moeten schakelen.
Gelukkig heeft Aalberts hydronic flow control dit ingezien en gaan zij een woning verwarmen met waterstof. Dit is een woning waar daadwerkelijk in gewoond wordt en de complete binnenhuis installatie zal worden getest met waterstof. Producten van onder andere VSH, Henco en Comap zullen worden toegepast. De vraag is of de bestaande aardgas producten en voorschriften voldoende zijn voor het gebruik van waterstof in de praktijk en of er eventueel aanvullende eisen moeten worden geformuleerd. Hoe gaan we straks overschakelen in de woning? Alle binnenhuisinstallaties zijn verschillend en we moeten onderzoeken of, als het net geschikt is, er hoge kosten noodzakelijk zijn om alle woningen verantwoord van verwarming door middel van waterstof te voorzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: