RWE en Neptune Energy hebben een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het offshore groene waterstofdemonstratieproject “H2opZee” voor 2030. Dit jaar wordt gestart met een haalbaarheidsstudie voor een 300 tot 500 MW elektrolysercapaciteit.

Project doel H2opZee

H2opZee is een demonstratieproject dat tot doel heeft 300 tot 500 MW elektrolysercapaciteit ver in de Nederlandse Noordzee te bouwen, om met behulp van offshore wind groene waterstof te produceren. De waterstof wordt vervolgens via een bestaande pijpleiding naar land getransporteerd. De pijpleiding heeft een capaciteit van 10 tot 12 GW, dus is al geschikt voor de verdere uitrol van groene waterstofproductie op gigawattschaal in de Noordzee. Het project is een initiatief van TKI Wind op Zee, een initiatief ondersteund door de Nederlandse overheid dat mensen, kennis en financiering samenbrengt om de offshore energietransitie te realiseren.

Gefaseerde aanpak

H2opZee bestaat uit twee fasen: In de eerste fase wordt in het tweede kwartaal 2022 gestart met een haalbaarheidsstudie en wordt er een toegankelijk kennisplatform opgezet. Het doel hiervan is om de uitrol van waterstof op zee in Nederland op gang te brengen. In de tweede fase wordt het project daadwerkelijk uitgevoerd. Voor die fase moet nog een aanbestedingsmethodiek worden gedefinieerd. De opgedane kennis en expertise zal de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie versterken, bijdragen aan het opzetten van de waardeketen van offshore wind- en groene waterstofproductie in Nederland en zal technologie en kennis opleveren die wereldwijd kan worden geëxporteerd.

Ander waterstofproject op Noordzee

Op de Noordzee is Neptune Energy ook actief met project PosHYdon. PosHYdon is ‘s werelds eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform. Op het Q13a-A-platform wordt een groene waterstoffabriek geïnstalleerd. De fabriek zet zeewater om in gedemineraliseerd water. Dit water wordt vervolgens door middel van elektrolyse omgezet in waterstof. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om deze groene waterstof te produceren. De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het integreren van werkende energiesystemen op zee en het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving. Daarnaast wordt de efficiency getest van een 1 MW electrolyser met een variabele voeding vanuit offshore wind en wordt kennis opgebouwd in de kosten, van zowel de installatie offshore als van het onderhoud.


Bron: RWE


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *