Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt op de Maasvlakte een terrein van 11 ha dat geschikt is voor de bouw van een zeer grote groene waterstoffabriek. Aanleiding is de aanbesteding van het windpark IJmuiden Ver later dit jaar.

Eind maart heeft de minister voor Klimaat en Energie de concept ministeriële regelingen bekend gemaakt voor windpark IJmuiden Ver kavel Beta. Dit krijgt een capaciteit heeft van 2 GW en moet rond 2028 gereed zijn. In de tweede helft van 2023 start de formele tenderprocedure. Verschillende partijen hebben al aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam reserveert 11 ha. op de Maasvlakte exclusief voor de partij die deze aanbesteding wint en grootschalig groene waterstof wil produceren in Rotterdam.

Dit terrein biedt ruimte tot 1 GW elektrolyse en ligt naast het nieuw te bouwen hoogspanningsstation Amaliahaven (380 kV) van Tennet. Hier komt straks de 2 GW gelijkstroomkabel van het windpark IJmuiden Ver kavel Beta aan. Alle groene stroom die direct wordt omgezet in waterstof komt niet op het elektriciteitsnet en voorkomt daarmee extra belasting van het net. Daarbij komt dat de nieuwe waterstofleiding straks langs het terrein loopt. De hier geproduceerde waterstof kan daarmee efficiënt naar afnemers worden vervoerd. Bovendien ligt het de locatie vlakbij de waterleiding van Evides. Tot slot onderzoekt het Havenbedrijf de mogelijkheid om de waterstoffabrieken op de Maasvlakte aan te sluiten op de regionale warmtenetten. Die kunnen daardoor op termijn met ‘groene’ warmte huizen, kassen en kantoren verwarmen. Dit alles maakt dit een zeer strategische locatie voor de productie van groene waterstof.

Om het terrein uit te kunnen geven voor het maken van waterstof overlegt het Havenbedrijf met de gemeente en DCMR over wijziging van het bestemmingsplan: het terrein is nu nog bestemd voor de opslag van containers.


Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Categorieën: Waterstofproductie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: