Vanaf 21 juni 2022 is de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) open met een nieuw thema: Waterstof en Groene Chemie. bedrijven en kennisinstellingen kunnen ondersteuning aanvragen op het gebied van de productie van waterstof, transport en opslag van waterstof en de toepassing van waterstof.

De DEI+ regeling is onderdeel van het Nationaal Groeifondsprogramma “Groenvermogen van de Nederlandse Economie” (GroenvermogenNL). Het doel van dit programma is om de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie te ondersteunen. Dit doet GroenvermogenNL via drie pijlers:

  1. Opschaling: de realisatie van waterstofprojecten op schaal;
  2. Onderzoek en ontwikkeling: de coördinatie van onderzoek en innovatie;
  3. Ontwikkeling kennis: arbeidscapaciteit en kennis door omscholing en opleiding.

Voor de eerste pijler is in totaal € 600 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet. In april is de eerste trance opengesteld voor o.a. hernieuwbare energie en aardgasloze woningen. Nu is het startschot voor de DEI+-thema ‘Waterstof en Groene Chemie’ gegeven. Er is een budget van bijna € 30 miljoen beschikbaar. De regeling is open tot 10 januari 2023 en werkt op een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe.

Dit thema van de DEI+ kent subsidie toe aan de ontwikkeling van één of meer innovatieve producten en diensten. Het gaat dan om producten en diensten die moeten bijdragen aan:

  • stimulering van energieopslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte energie; 
  • productie van groene waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit;
  • transport en opslag van waterstof;
  • vernieuwende toepassingen van waterstof als brandstof in de industrie.

Bron: Rijksoverheid

Categorieën: Subsidie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *