Op Groningen Airport Eelde is een demonstratiemodel onthuld van een 5 kW elektrolyser. Een opgeschaald model van dit apparaat moet in de toekomst vliegtuigen, drones en grondmaterieel op de luchthaven gaan voorzien van waterstof.

Waterstofproductie uit zonne-energie

Groningen Airport Eelde (GAE) neemt als proeftuin diverse initiatieven op het gebied van verduurzaming van de luchtvaart. Met consortiumpartners wordt in het project WAviatER concrete invulling gegeven aan de verduurzaming op de luchthaven. Afgelopen week presenteerde het consortium een 5 kW waterstof alkaline elektrolyser. Deze maakt gebruik van een vloeibaar alkalisch elektrolyt. Het water in dit elektrolyt wordt bij de kathode gesplitst in waterstof en hydroxide-ionen. De elektrolyser gebruikt elektriciteit van het naastgelegen 22 MW zonnepark om het water te splitsen. Het demonstratiemodel produceert maximaal 2,5 kg groene waterstof per dag (0,10 kg per uur) op 10 bar.

“Het is geweldig dat de elektrolyser, een demonstratiemodel, nu op de luchthaven staat. Deze mooie samenwerking met Groningen Airport Eelde, dé Hydrogen Valley Airport, is een prachtige stap in de energietransitie en naar een duurzamere luchtvaart!” 

Toon Hermans – Managing Director van Demcon energy systems 
Hydrogen Valley Airport

De electrolyser-stack bevindt zich in een met water gevulde, drukvaste mantel. Dit ontwerp draagt bij aan de veiligheid en efficiëntie van het systeem. In de toekomst wordt het demonstratiemodel opgeschaald om emissieloze brandstoffen aan te bieden op GAE. De waterstof kan ingezet worden voor vliegtuigen, drones en voertuigen. In juni 2023 onthulde GAE een Ground Power Unit (GPU) op waterstof. GPU’s zijn aggregaten die worden ingezet om vliegtuigen aan de grond van stroom te voorzien. De GPU moet op dit moment nog gecertificeerd worden en zal daarna worden ingezet op de luchthaven. Het zou natuurlijk geweldig zijn als de GPU zijn waterstof krijgt uit de opgeschaalde elektrolyser uit het pilot project.

Consortium

WAviatER staat voor WAterstofproductietechnologie voor de Aviation sector en Energietoepassingen op Regionaal niveau, en wordt gesubsidieerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In dit project wordt er binnen het betrokken consortium groene waterstoftechnologie ontwikkeld. Consortiumpartners zijn Douna Machinery Leeuwarden, JB Besturingstechniek, REDStack, Demcon, Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition en Rijksuniversiteit Groningen, ondersteund door TNO en VONK.


Bron: Groningen Airport Eelde

Categorieën: ElektrolyseVliegen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *