Na een succesvolle pilot geeft HyXchange sinds oktober dit jaar Garanties van Oorsprong voor groene waterstof in Nederland uit. Nederland is daarmee het eerste land in Europa dat deze certificaten uitgeeft.

De uitgifte van groene Garanties van Oorsprong voor waterstof in Nederland is gestart vanaf oktober 2022. Het bijbehorende systeem werd de afgelopen maanden geëvalueerd in een pilot van waterstofuitwisselingsinitiatief HyXchange in samenwerking met Vertogas. In totaal deden achttien marktpartijen mee aan deze succesvolle pilot (praktijktest). HyXchange streeft naar een snelle uitbreiding van de handel in certificaten en waterstof, met als doel ook de handel tussen Europese landen en de invoer van waterstof uit landen buiten de EU te vergemakkelijken.

In de pilot is gekeken naar de praktische werking van het systeem waarmee marktpartijen hun waterstof kunnen registreren voor een groene Garantie van Oorsprong. Deze garanties van oorsprong kunnen ook worden omgezet in hernieuwbare brandstofeenheden (RFU’s) voor verkeer en vervoer: een aantrekkelijke markt vanwege de bijbehorende doelstelling. Tot slot is er gekeken naar de handel in deze Garanties van Oorsprong. Hiervoor wordt ook samen met Europese energiehandelaren een standaard handelscontract ontwikkeld. Dit maakt het ook mogelijk om snel te beginnen met waterstofhandel, zoals HyXchange voor ogen heeft. HyXchange draagt daarmee bij aan de energietransitie en de groei van duurzame energie en aan het verminderen van de aardgasafhankelijkheid in Nederland.

Over groene waterstofcertificering

De certificaten zijn Garanties van Oorsprong, die garanderen dat de waterstof wordt geproduceerd uit groene stroom. Zo kan elke consument nagaan of de waterstof inderdaad op een duurzame manier is geproduceerd. Nederland heeft een wet over dit onderwerp aangenomen als een nationale uitwerking van een Europese richtlijn. Vertogas B.V., het bedrijf dat al Garanties van Oorsprong voor groen gas verstrekt en door de minister is aangewezen om hetzelfde te doen voor waterstof, heeft onlangs een certificeringssysteem ontwikkeld dat geschikt is voor deze nieuwe taak.

Op dit moment is het systeem alleen een Nederlands systeem en dus alleen geldig binnen Nederland. Daarmee is Nederland het eerste land dat dit systeem implementeert. Een meer internationaal systeem van waterstofcertificaten op basis van Europese regelgeving, waarover nog wordt gediscussieerd, wordt later verwacht. HyXchange roept op tot een snelle regelgeving om waterstofimport uit andere landen te certificeren, belangrijk voor onze klimaatdoelen en tegelijkertijd de hoeveelheid aardgas die we nodig hebben te verminderen.


Bron: HyXchange

Categorieën: Beleid

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: