Uniper is gestart met de voorbereidingen voor een proef met waterstofopslag in poreuze rotsformaties in Bierwang (Duitsland). De proef begint in september en is onderdeel van het onderzoeksproject HyStorage. In 2024 worden de uitkomsten van de pilot verwacht over de levensvatbaarheid van waterstofopslag in poreuze rotsformaties.

Het onderzoeksproject HyStorage wordt uitgevoerd op de boorlocatie BW B6 in de opslagfaciliteit van Bierwang. De opslagtest is bedoeld om in drie fasen verschillende methaan-waterstofgasmengsels met een waterstofgehalte van 5, 10 en 25-procent te injecteren in een voormalig aardgasreservoir. Na ongeveer drie maanden wordt het gas weer uit de poreuze rotsformatie gehaald. Het project heeft tot doel de invloed van waterstof op poreuze rotsformaties te onderzoeken en de haalbaarheid van deze manier van waterstofopslag te bepalen.

Uniper Energy Storage is de consortiumleider, exploitant en verantwoordelijk voor de test onder mijnbouwwetgeving. Het consortium bestaat verder uit de bedrijven OGE, RAG Austria, SEFE Securing Energy for Europe en NAFTA. De voorbereidingen zijn in volle gang en vanaf september wordt de eerste waterstof geïnjecteerd.

“Waterstof speelt een cruciale rol in onze nieuwe strategie en HyStorage maakt deel uit van de uitvoering ervan. HyStorage is een veelbelovend project om de bestaande aardgasinfrastructuur te testen voor de mogelijke transitie naar groene waterstof. Het zal ook helpen de energietransitie te versnellen en tegelijkertijd de leveringszekerheid voor onze klanten te waarborgen. Het project zal inzicht geven in hoe poreuze rotsopslag en technische gasfaciliteiten zullen presteren wanneer de waterstofeconomie op gang komt.”

Doug Waters, Managing Director van Uniper Energy Storage

Bron: Uniper

Categorieën: Waterstof opslag

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *