ENGIE, OCI en EEW maken bekend een samenwerking aan te gaan met de ambitie het HyNetherlands (HyNL) project uit te rollen. HyNetherlands is erop gericht om één van de eerste grootschalige industriële waardeketens in Europa voor de productie van e-methanol op basis van de combinatie van duurzame waterstof en biogeen CO2 te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren in Noord-Nederland.

ENGIE, wereldwijd referentiepunt voor duurzame waterstof en CO2-arme energie en diensten, OCI, de grootste methanolproducent van Europa en EEW, een toonaangevend bedrijf voor de productie van elektriciteit en warmte uit de thermische verwerking van afval, bundelen hun krachten in project HyNL. De eerste fase van het project bestaat uit een nieuwe elektrolyse-installatie van 100 MW om waterstof te produceren voor de productie van e-mehthanol en waterstof op hernieuwbare basis te leveren aan de lokale mobiliteits- en industriële sectoren.

Waterstof en e-methanol zijn duurzame en hoogwaardige energiedragers met vergelijkbare kenmerken als hun fossiele tegenhangers: hoge energiedichtheid, goed te bunkeren en te vervoeren, en gebruik van bestaande voorzieningen en infrastructuur.

Methanol is een van de meest effectieve groene waterstofdragers en is cruciaal voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Nederland en Europa. De flexibiliteit van de productiemiddelen van OCI om over te schakelen op groene waterstof kan een versnelde en schaalbare decarbonisatie van de industrie mogelijk maken en tegelijkertijd bijdragen aan het verlagen van de afhankelijkheid van Europa van ingevoerd aardgas.”

Ahmed El-Hoshy – CEO OCI N.V.

Het HyNL-project verbindt afzonderlijke industrieterreinen op drie verschillende locaties.

  • De productiefaciliteit voor waterstof van ENGIE wordt gevestigd op de locatie van de Eems elektriciteitscentrale in de Eemshaven. De 100 MW elektrolyse-installatie wordt aangedreven met een capaciteit van 200 MW uit offshore windturbines.
  • De installatie voor het vastleggen van koolstof van EEW wordt geïntegreerd met de bestaande waste-to-energy installatie in Farmsum. Hier zal biogeen CO2 uit de verbrandingsgassen van de productielijnen van de installatie worden gehaald. De CO2 logistiek en infrastructuur wordt geleverd door Groningen Seaports.
  • De BioMCN productiefaciliteit voor methanol van OCI, gevestigd in het Delfzijl chemiepark in Farmsum, beschikt over de mogelijkheid waterstof en biogeen CO2 te combineren voor de productie van e-methanol.
  • De installaties van ENGIE (productie) en OCI / BioMCN (afname) worden aangesloten op het waterstofnetwerk dat de Gasunie ontwikkelt door heel Nederland en Noord-Duitsland. Het overgrote deel van het nationale netwerk voor waterstof bestaat uit pijpleidingen die momenteel gebruikt worden voor het transport van aardgas.

Bron: HyNetherlands

Categorieën: Elektrolyse

1 reactie

gerard baars · 16 mei 2022 op 11:45

belangwekkend concept; blijft de vraag: WANNEER ? Over het algemeen zijn er aan plannen geen gebrek, maar het stokt veelal bij de realisatie. Dus niet dagdromen maar wakker worden en DOEN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *