Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en de consortiumpartners HyCC, Ørsted, Shell, Yara, DNV, RHDHV en TNO initieerden een nieuw project: Green Hydrogen Inherent Safety Practices on large industrial scale. Dit project zal het bewustzijn van veiligheid voor grootschalige waterelektrolyse-installaties op industriële schaal vergroten.

In de procesindustrie zijn veiligheidsaspecten van fossiele waterstofproductie bekend, maar er is beperkte ervaring met grootschalige waterelektrolyse. Om te voldoende aan de CO2 emissiereductiedoelen uit het Klimaatakkoord zullen steeds meer grootschalige productie-installatie voor groene waterstof werkelijkheid worden. Daarom willen alle partners alle gerelateerde veiligheidsaspecten verder ontwikkelen en een uniforme veiligheidsaanpak ontwikkelen voor grootschalige waterelektrolyse-installaties.

In dit project gaan ze inzicht geven in de mogelijke risico’s van mengsels van waterstof en zuurstof in elektrolyseapparatuur. De instrumenten, methoden en gegevens voor de beoordeling van deze risico’s, die doorgaans een lage kans op optreden hebben, maar ernstige gevolgen kunnen hebben, zullen worden onderzocht. Het project biedt geloofwaardige scenario’s en feiten over de fundamenten van explosies en de validiteit van detonatie. Industrie, overheid en samenleving willen immers nul incidenten.

De focus ligt op een objectieve risicobeoordelingsmethodiek met betrekking tot brand- en explosierisico’s met zuurstof- en waterstofmengsels in apparatuur. De ontwikkeling van consistente beoordelingsmethoden heeft betrekking op storingsfrequenties en -gevolgen, met inbegrip van gegevens over vertraagde ontsteking en detonatie, wat leidt tot overeenkomstige beveiliging en passende veiligheidsafstanden.

Op basis van deze inzichten verzamelt het projectteam best practices voor inherent veilig ontwerp en richtlijnen voor gevarenbeoordeling en risicobeperking. Het project zal ook een routekaart opleveren om de bevindingen te valideren met experimentele gegevens.


Bron: ISPT

Categorieën: Veiligheid

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: