BeleidSearch

Ons Waterstof Nieuwsarchief

Zeeuwse waterstofplannen door kabinet opgenomen in projectboek MIEK

Het plan om in de havens van North Sea Port vijf waterstofterminals te realiseren is door het kabinet toegevoegd aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). De Zeeuwse haven is nu naast de Rotterdamse en Amsterdamse haven een belangrijke schakel in de import van duurzame waterstof. Om iedere Nederlander

Lees verder »

Europees Parlement verhoogt doelstellingen voor hernieuwbare energie

Het Europees Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen. Zij hebben het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU verhoogd tot 42,5 procent in 2030. Daarnaast is er een opzet voor snellere goedkeuringsprocedure opgesteld.

Lees verder »

Hydrogen Certification 101-paper gepubliceerd

De Hydrogen Certification 101-paper is uitgebracht door het International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE) en het Technology Hydrogen Collaboration Platform (IEA H2 TCP). Met de document willen ze de wereldwijde samenwerking op het gebied van certificering van waterstof en derivaten bevorderen. “Certificering is een complex

Lees verder »

Duitsland verhoogd ambitieniveau voor waterstofproductie van 5 naar 10 GW

Het Duitse kabinet heeft besloten de ‘Nationale Waterstofstrategie’ van 2020 voort te zetten en nieuwe doelen te stellen. Tegen 2030 zal de binnenlandse productiecapaciteit naar verwachting toenemen van vijf naar tien gigawatt. Ambitieuze waterstofstrategie In 2020 nam de Duitse regering onder bondskanselier Angela Merkel en onder leiding van CDU-minister van

Lees verder »

Nieuwe routekaart voor energieopslag

Minister Rob Jetten heeft met de Tweede Kamer de Routekaart Energieopslag gedeeld. De Routekaart Energieopslag brengt in kaart welke acties ondernomen moeten worden om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. Hierbij wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld

Lees verder »

Belgian Hydrogen Council gelanceerd

Vandaag is in België de Belgian Hydrogen Council (BHC) gelanceerd. De BHC moet de positie van België in Europa en op het wereldtoneel als pioniersregio voor schone waterstof consolideren en versterken. De BHC zal belangrijke taken op zich nemen zoals de promotie van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland

Lees verder »

Voorstel Europese Commissie over regels voor hernieuwbare waterstof

De Europese Commissie heeft deze week gedetailleerde regels voorgesteld om te bepalen wat hernieuwbare waterstof in de EU is. Deze wetten maken deel uit van een breed EU-regelgevingskader voor waterstof, dat investeringen in energie-infrastructuur en staatssteunregels omvat, en wetgevingsdoelstellingen voor hernieuwbare waterstof voor de industrie- en vervoerssector. Na een ruim

Lees verder »