BeleidOns Waterstof Nieuwsarchief

Belgian Hydrogen Council gelanceerd

Vandaag is in België de Belgian Hydrogen Council (BHC) gelanceerd. De BHC moet de positie van België in Europa en op het wereldtoneel als pioniersregio voor schone waterstof consolideren en versterken. De BHC zal belangrijke taken op zich nemen zoals de promotie van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland

Lees verder »

Voorstel Europese Commissie over regels voor hernieuwbare waterstof

De Europese Commissie heeft deze week gedetailleerde regels voorgesteld om te bepalen wat hernieuwbare waterstof in de EU is. Deze wetten maken deel uit van een breed EU-regelgevingskader voor waterstof, dat investeringen in energie-infrastructuur en staatssteunregels omvat, en wetgevingsdoelstellingen voor hernieuwbare waterstof voor de industrie- en vervoerssector. Na een ruim

Lees verder »

Jetten ziet noodzaak om uitvoering waterstof ambities te versnellen

Onlangs heeft minister Rob Jetten de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het waterstofbeleid. De eerder gestelde doelen voor de nationale productiecapaciteit van groene waterstof ziet hij nu slechts als ondergrens. Veel activiteiten zullen parallel moeten gaan plaatsvinden. Hij ziet een taak voor de overheid in het bewaken van

Lees verder »

Zestig partijen tekenen waterstof convenant Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland wil partijen bij elkaar brengen om de beschikbaarheid en het gebruik van waterstof in de zware mobiliteit te stimuleren. Hiervoor is een waterstofconvenant opgesteld die ondertekent is door bijna zestig partijen waaronder de gemeente Den Helder en NXT Mobility. Doel convenant Op 27 oktober ondertekenden bijna 60 partijen

Lees verder »

Publicatie van Clean Hydrogen Monitor 2022

Hydrogen Europe heeft haar Clean Hydrogen Monitor 2022 online gepubliceerd. Het rapport heeft als doel feiten en cijfers te geven over de huidige en toekomstige waterstofmarkt in Europa. Schone waterstof zal een cruciale rol spelen bij het beperken van de opwarming van de aarde en de effecten ervan op menselijke

Lees verder »

Vernieuwde Belgische waterstofstrategie

Op 29 oktober 2021 heeft de Belgische federale regering haar eerste waterstofstrategie goedgekeurd. In dit document werden voor het eerst de ambities van België aangekondigd op het gebied van waterstof en de rol die België als draaischijf in Europa wil spelen.Sindsdien zijn veel maatregelen genomen. Op 12 oktober 2022 heeft

Lees verder »

Verbond van Verzekeraars brengt risico’s waterstof in kaart

Het Verbond van Verzekeraars heeft recentelijk een brochure uitgebracht waarin zij de kennis en het inzicht over waterstof delen. Het is een dynamisch document dat steeds kan worden aangepast aan de ontwikkelingen en de wet- en regelgeving. Nu maar zeker in de toekomst krijgen verzekeraars in de adviespraktijk te maken

Lees verder »