BeleidZoek

Ons Waterstof Nieuwsarchief

Risico’s van de nieuwe waterstofeconomie

Terwijl de wereld intensiever zoekt naar nieuwe manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, schetst Leanne Halliday van LRQA de voordelen van waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen. Leanne beschrijft ook de snelle ontwikkeling van de waterstofeconomie en een aantal risico’s waarmee deze wordt geconfronteerd, en legt uit waarom

Lees verder »

Waterstof krijgt plaats in coalitieakkoord

Na 271 dagen zijn VVD, D66, CDA en ChristenUnie het eens geworden over een nieuw coalitieakkoord. UIteraard zijn we benieuwd of waterstof een plek in het nieuwe akkoord heeft gekregen. En ja, 3x zelfs Een coalitieakkoord is een lijst met afspraken tussen de politieke partijen. Die partijen willen samen een

Lees verder »

Belgische waterstofvisie en -strategie goedgekeurd

In België heeft de federale ministerraad de federale waterstofvisie en -strategie goedgekeurd. Met deze strategie wil België zo goed mogelijk voorbereiden op de klimaatuitdagingen van de komende decennia. De federale regering heeft grote ambities voor België met betrekking tot de ontwikkeling van de waterstofmarkt en de bijbehorende technologieën. Daarom is

Lees verder »

Europese commissie publiceert waterstof factsheet

Naast dat de Europese commissie vandaag een pakket maatregelen heeft vastgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen te verduurzamen, heeft ze vandaag ook een Waterstof factsheet gepubliceerd. In deze factsheet wordt beschreven hoe de Commissie de rol van waterstof ziet bij het behalen van de 2030

Lees verder »

Werkplan voor het Nationaal Waterstof Programma gereed

De cross-sectorale werkgroep waterstof (CSWW) heeft het werkplan voor het Nationaal Waterstof Programma (NWP) opgesteld voor de periode 2022-2025, met een doorkijk naar 2030. Dit werkplan is op 7 juli 2021 door Jörg Gigler (TKI) aangeboden aan Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Yeşilgöz-Zegerius. Afgelopen maanden werkte 19 organisaties in

Lees verder »

Eerste stap voor realiseren Nederlands waterstofnetwerk

Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft samen met het ministerie van Financiën, Gasunie en TenneT de studie HyWay27 uitgevoerd. Deze studie concludeert dat het huidige Nederlandse aardgastransportnet een kostenefficiënte basis is voor veilig waterstoftransport. Als vervolg op de kabinetsvisie waterstof is recent het onderzoek HyWay27 uitgevoerd naar de

Lees verder »

Waterstof convenant gesloten in provincie Utrecht

Meer dan 75 ondernemers, gemeenten, kennisinstellingen en vele andere partijen tekenden op 23 april het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht‘.  Op vrijdag 23 april organiseerden provincie Utrecht, KWR Water Research Institute en het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven een online bijeenkomst ter gelegenheid van de officiële ondertekening van het convenant. De

Lees verder »

Waterstof stemwijzer

Waterstof mag zich in een stijgende belangstelling bevinden van de politiek. Zeker als het gaat om energie opslag van groene stroom. Met nog een dag te gaan tot aan de verkiezingen gingen we na welke plannen de deelnemende partijen hebben op gebied van waterstof. Hiervoor liepen we de partijprogramma’s door

Lees verder »

Waterstofpact voor een nieuw kabinet

Met de recente ophoging van het Europese CO2 reductiedoel naar 55%, wordt waterstof nòg belangrijker voor Nederland en ons energiesysteem. De Waterstofcoalitie roept het nieuwe kabinet daarom op om fors te investeren in duurzame waterstof. Een ambitieuze inhaalslag is nodig om bij te blijven bij landen zoals Duitsland, Frankrijk en

Lees verder »

Rli adviesrapport ‘Waterstof de ontbrekende schakel’

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek naar de rol van waterstof in een duurzame Nederlandse economie vastgelegd in een adviesrapport. De raad concludeert in dit advies dat waterstof een cruciale schakel vormt in de toekomstige klimaat neutrale energie- en grondstoffenvoorziening. Het

Lees verder »