Revolutionair plan: ‘energie-eilanden’ op Noordzee met fabriek voor waterstof

Het internationale North Sea Wind Power Hub-consortium (NSWPH) presenteerde haar onderzoeksresultaten naar de mogelijkheden en voorwaarden om één of meerdere windenergie hubs in de Noordzee te bouwen. Studies tonen aan dat een reeks kleinere ‘energie-eilanden’ het meest efficiënt is voor het leveren van groene energie aan honderden miljoenen Europeanen. Het Lees meer…

Stroomnet Amsterdam loopt in 2020 tegen zijn grenzen aan

Investeringen in waterstof en warmtenetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te ontlasten. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander. Het onderzoek is uitgevoerd door CE Delft, TNO/ECN en Studio Marco Vermeulen en laat Lees meer…

Onderzoek naar grootste groene waterstoffabriek in Rotterdam

Drie partijen willen in de Rotterdamse haven de grootscheepse toepassing van groene waterstof onderzoeken om de uitstoot van CO₂ te verlagen. In 2022 moet een definitief investeringsbesluit worden genomen. Het haalbaarheidsonderzoek is een initiatief van BP, chemiebedrijf Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam naar de productie van groene waterstof voor de Rotterdamse Lees meer…

TenneT en Gasunie zetten met studierapport stappen richting 2050

Door de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie is aan Ed Nijpels de studie Infrastructure Outlook 2050 aangeboden. Deze gezamenlijke studie geeft een toekomstbeeld van hoe het energiesysteem in Nederland en Duitsland goed en betrouwbaar kan blijven functioneren. Een goede samenwerkingen tussen beide partijen is essentieel voor de energietransitie en draagt Lees meer…