Onderzoek naar grootste groene waterstoffabriek in Rotterdam

Drie partijen willen in de Rotterdamse haven de grootscheepse toepassing van groene waterstof onderzoeken om de uitstoot van CO₂ te verlagen. In 2022 moet een definitief investeringsbesluit worden genomen. Het haalbaarheidsonderzoek is een initiatief van BP, chemiebedrijf Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam naar de productie van groene waterstof voor de Rotterdamse Lees verder…

TenneT en Gasunie zetten met studierapport stappen richting 2050

Door de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie is aan Ed Nijpels de studie Infrastructure Outlook 2050 aangeboden. Deze gezamenlijke studie geeft een toekomstbeeld van hoe het energiesysteem in Nederland en Duitsland goed en betrouwbaar kan blijven functioneren. Een goede samenwerkingen tussen beide partijen is essentieel voor de energietransitie en draagt Lees verder…

Kan productie van groene waterstof verzwaring van het elektriciteitsnet voorkomen?

Door de sterke toename van het aantal lokale zonne- en windenergieprojecten bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn maximale capaciteit. Nieuwe projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking kunnen daardoor in de knel komen. In plaats van het verzwaren van het regionale elektriciteitsnet, wat kostbaar Lees verder…