Vergunningverleningsproces van waterstoftankstations in beeld gebracht

Het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) heeft in opdracht van het Programma Impuls Omgevingsveiligheid een bestuurlijke handreiking geschreven voor het vergunningverleningsproces van waterstoftankstations. In het ‘Convenant stimulering waterstofmobiliteit’ is afgesproken dat er 50 waterstoftankstations in 2025 komen. Het H2 Platform verwacht een groei van het aantal tankstations naar 210 in 2030. Lees verder…