Het provinciebestuur komt in de eerste helft van 2019 met een plan van aanpak voor de toepassing van waterstof als energiedrager. Provinciale Staten drongen op initiatief van GroenLinks unaniem aan op een actiever beleid.

Gedeputeerde Eric Geurts beloofde om binnen zes maanden met een concreet plan te komen, mits uit onderzoek blijkt dat waterstof een kansrijk alternatief is voor fossiele brandstof. „Ik ben bezig om een subsidietraject van het Rijk naar Limburg te halen.”

OCI Nitrogen

Ammoniak- en kunstmestproducent OCI Nitrogen in Geleen is met één miljard kuub per jaar een van de grootste afnemers van aardgas in Nederland. Het bedrijf heeft meerdere vergroeningsroutes verkend om de CO2-uitstoot te reduceren. Waterelektrolyse is aantrekkelijk gelet op de toename van hernieuwbare elektriciteit.

Het concern verwacht door dalende kosten van elektrolysers en elektriciteit, een hogere CO2-prijs, subsidies en een premie voor groene ammoniak tegen 2030 een rendabele businesscase te kunnen maken. OCI zet al een eerste stap door de installaties geschikt te maken voor gebruik van waterstof.


Bron: De Limburger

Categorieën: Waterstof

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: