De Rabobank heeft onlangs een rapport gepubliceerd over het gebruik van waterstof in de energiesector, De conclusie is dat dit voorlopig onnodig en inefficient is. Dit komt omdat het goedkoper blijkt om heel veel extra wind capaciteit aan te leggen, ipv te investeren in energieopslag. Of dat in de praktijk ook zo is, valt echter nog te bezien.

In het onderzoek van RaboResearch met de Universiteit Luik en hun partner Fluxys is gezocht naar de optimale energiemix voor 2030. Bij het onderzoek stond de vraag centraal ‘Welke investeringen moeten er gedaan worden om in 2030 een duurzame elektriciteitssector te hebben?’.

Begin 2020 werd slechts 20% van de elektriciteit in Nederland hernieuwbaar opgewekt. De ambitie uit het Klimaatakkoord is echter dat in 2030 70% van de in Nederland geproduceerde elektriciteit hernieuwbaar moet zijn. Maar wat doe je op dagen dat de zon niet schijnt en de wind niet waait?

3 scenarios

In de energietransitie zullen er naast investeringen in hernieuwbare energie ook opslagtechnologieën nodig zijn om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen. In het onderzoek van de Rabobank zijn de mogelijkheden van groene waterstof als opslag voor elektriciteit onderzocht. Ze hebben dit vanuit 3 beleidsscenario’s onderzocht: 49, 75 en 99 procent minder uitstoot uit de elektriciteitssector in 2030 ten opzichte van 1990.

Investeer voorlopig alleen in wind energie

Hun conclusie is dat het bij de scenarios van resp. 49% en 75% minder uitstoot, opslag van energie een slechte keuze is. Verstandiger is om meer wind energie capaciteit te bouwen die, op momenten dat de piekcapaciteit niet nodig is, verkocht kan worden aan het buitenland. Het rapport adviseert om niet verder te investeren in zonne-energie capaciteit. In Nederland heeft wind een aanzienlijk hogere capaciteitsfactor dan zonne-energie. De leverzekerheid wordt dus gewaarborgd door meer capaciteit, een opmerkelijke keuze.

99% scenario vraagt om opslag

De conclusie ziet er anders uit in het 99% scenario. In dat geval is het advies om in dat geval een forse hoeveelheid hernieuwbare energiecapaciteit bij te bouwen, vooral door wind op zee uit te breiden. Ook wordt geadviseerd om extra zonnepanelencapaciteit bij te bouwen. De reden hiervoor is dat zon (beperkt) complementair is met wind: als de wind niet waait, is er een (kleine) kans dat de zon wel schijnt. Dit is genoeg om in zon te investeren in plaats van de relatief dure wind-op-zee-velden nog meer uit te bouwen.

Daarnaast adviseert het rapport om in het 99% scenario wèl gebruik te maken van conversie-, opslag- en repowering-technologieën. Er zal volgens de berekeningen dan behoefte zijn aan 5 GW aan elektrolysers, 4,2 gigawatt uur (GWh) batterijopslag en 658 GWh waterstofopslag.

Vraagtekens bij de rapportage

Ondanks dat het rapport is opgesteld door een respectabel instituut als RaboResearch met de Universiteit Luik, zijn er nog wel wat vraagtekens te zetten bij het rapport.

Zo lijkt het dat er in de 49% en 75% scenario’s geen enkele voorziening benodigd is voor dagen waarop de wind niet waait en de zon niet schijnt. Echter valt de leverzekerheid van elektriciteit natuurlijk niet op te lossen met ‘ extra capaciteit’. De onbeantwoorde vraag is dus waar de elektriciteit dan vandaan moet komen. Import uit het buitenland en/of opwekken met minder groene alternatieven lijkt dan de enige oplossing. Maar deze wordt in de rapportage nergens benoemd.

Ook wordt aangegeven dat elektriciteitsoverschotten uit zonne- en windenergie vaak winstgevend aan het buitenland kunnen worden verkocht. Dit wordt verder niet onderbouwd. En helaas is het maar te bezien hoe lucratief dit in de toekomst gaat worden. Zeker in tijden van overcapaciteit, gaat de elektriciteit tegenwoordig al regelmatig om niet, of zelf tegen negatieve prijzen het net op. Overcapaciteit zou op deze manier dus wel eens geld kunnen gaan kosten, in plaats van dat het een lucratieve investering is.

Het hele rapport

Het hele rapport van RaboResearch en de Universiteit van Leuven is te vinden op de site van RaboResearch en is ook terug te lezen bij ESB


Bron: RaboResearch
Foto © Rabobank

Categorieën: Energietransitie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: