In het ‘BatHyBuild’ onderzoek is specifiek voor Vlaanderen gekeken hoe en in welke omstandigheden waterstof een zinvolle oplossing kan zijn in de gebouwde omgeving. De studie is uitgevoerd door KU Leuven (COK-KAT), Fluvius en WaterstofNet.

Onderzoek

In mei 2020 is vanuit de Cluster Waterstof Industrie (WIC) het onderzoek ‘BatHyBuild’ opgestart. Afgelopen week is het uitgebreide rapport gepresenteerd. Er is onderzocht hoe waterstof zou kunnen helpen om op een kosteneffectieve manier de warmte-en stroomvoorziening in gebouwen klimaatneutraal te maken.

In het onderzoek is naar verschillende technologieën gekeken, zoals waterstofketels en warmte-krachtkoppeling, in zowel nieuwbouw als oudere woningen met verschillende isolatiegraad. Er is ook gekeken naar zowel het lokaal omzetten van groene stroom naar waterstof als naar scenario’s waarbij waterstof centraal wordt geproduceerd en verdeeld via het gasnet. 

Er zijn een aantal concrete gebruikssituaties berekend, met variatie van verbruiksprofielen, aanwezige infrastructuur, isolatiegraad van huizen, type gebouw of wijk. Het model toont de energiekosten voor de bewoner, alsook de maatschappelijke kosten (met inbegrip van de infrastructuur in de grond). Tevens zijn uitkomsten van pilotprojecten in Nederland betrokken bij het onderzoek (o.a. Hoogeveen, Rozenburg en Stad aan ’t Haringvliet).

Uitkomsten

Uit de modelberekeningen blijkt dat waterstof in een aantal gevallen een interessante oplossing is, vooral voor oudere gebouwen waarin lage temperatuur-verwarmingssystemen niet mogelijk zijn of tot zware renovatiekosten zouden leiden. Dit onder voorwaarde dat waterstof beschikbaar is via een gas-distributienet aan kostprijzen zoals die in verschillende studies worden voorspeld voor 2030 en 2050. Combinaties van technologieën, zoals hybride warmtepompen waarin een warmtepomp wordt gecombineerd met een gasketel -of warmtekracht unit, lijken ook potentie te hebben.

De projectgroep stelt voor om kleinschalige pilot projecten op te starten om de mogelijkheden van waterstof te ontdekken. Daarnaast een beleid ontwikkelen voor de langetermijnvisie voor verwarmen van gebouwen in 2050.


Bron: WaterstofNet

Categorieën: Gebouwde omgeving

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error:
%d bloggers liken dit: