In Stad aan ‘t Haringvliet mogen de inwoners bepalen of hun dorp de overstap maakt van aardgas naar waterstofgas of warmtepomp. In juni 2023 mag iedereen naar de stembus. Zeventig procent van de bewoners en de lokale ondernemers moet voor de transitie stemmen, anders gaat het feest niet door. 

Verkenningsfase

In 2019 had Stad aan ´t Haringvliet de primeur in de Benelux met een eengezinswoning voorzien van een waterstofinstallatie waarmee zonne-energie werd omgezet in groene waterstof. De zelf geproduceerde waterstof werd onder een lage druk van 15 bar opgeslagen in de achtertuin. Deze duurzame waterstof werd op een later moment gebruikt voor het verwarmen van de beneden verdieping. Daarnaast zat het huis vol met de nieuwste snufjes zoals circulaire douche en een slim ventilatiesysteem. Vanwege al deze innovatieve en duurzame oplossingen kreeg huis de naam Innovathuis.

Smaak naar meer

Een groep van vijftien betrokken inwoners uit Stad aan ‘t haringvliet hebben in 2020 samen met negen partijen een intentieovereenkomst getekend om te werken aan de realisatie van een aardgasvrije stad. Elke partij had zijn eigen rol in de onderzoeksperiode om te kijken wat er nodig is om de overstap naar groene waterstof te maken. Een belangrijke voorwaarde voor de inwoners was wel dat waterstof niet duurder zal zijn dan aardgas.

In de onderzoeksperiode is twee maanden een rijtjeshuis in het dorp verwarmd met waterstof. Bestaande aardgasbuizen zorgden voor de aanvoer van deze brandstof. Tijdens de test is er gebruik gemaakt van waterstof uit kleine opslagtanks in een container. In de toekomst moet de waterstof door de aardgasleidingen onder de grond getransporteerd worden naar de ruim 600 woningen in het dorp.

Bewoners en ondernemers beslissen

Aanstaande zaterdag gaat de stembus open voor een draagvlakonderzoek. De vraagstelling luidt:

  • Willen jullie aardgasvrij worden per 2025?
    • Dit door gezamenlijk over te stappen op groene waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing zoals een warmtepomp?

Om een de transitie naar aardgas vrije stad te kunnen laten doorgaan in 2025, moet zeventig procent van de bewoners en de lokale ondernemers voor de transitie stemmen. Om de dorpsbewoners naar de stembus te krijgen wordt het ze zo makkelijk mogelijk gemaakt. Zo kan er niet op één dag gestemd worden, maar bijna de hele maand juni. In de laatste twee weken rijdt er zelfs een stembus door iedere straat van het dorp.

Kostenneutraal voor de 1.480 inwoners

Het burgerinitiatief heeft een subsidie binnengesleept van 5,6 miljoen euro. Hiermee willen ze alle transitiekosten (van pannensets tot H2 CV-ketel en elektrische kookplaat) voor de inwoners afdekken om de financiële twijfels bij bewoners weg te halen. Wij hopen dat deze bijdrage, die in 2020 is toegezegd, wel voldoende is om alle kosten te dekken gezien de sterke inflatiecijfers van de afgelopen twee jaar.

Om financiële zekerheid voor de bewoner te creëren is het plan om de maximale prijs voor waterstof voor 15 jaar vast te leggen. Hierbij wordt gesproken over een waterstofprijs van 0,326 euro per m3 (1 m³ waterstofgas weegt 90 gram). Een flink lager bedrag dan de gasprijs, maar de energiedichtheid van waterstof is ook lager dan van aardgas. Dat betekent dat je voor dezelfde hoeveelheid warmte, ongeveer drie keer zoveel waterstof moet verbranden dan aardgas. Of er in deze prijsstelling ook rekening gehouden wordt met eventuele toekomstige energiebelasting op waterstof is niet bekend gemaakt.

Categorieën: Gebouwde omgeving

1 reactie

Ton Ottevanger · 5 juni 2023 op 11:27

Aan een overheid die maar willekeurig belastingen verhogen en zo de eigen bevolking exploiteren om hun oorlogen te financiëren. Over energiebelasting gesproken. Ik ben overigens groot voorstander van waterstof en blij met alle ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *